Välkommen till Wednesday Relations kunskapscenter!

Tree turkos CMYK kunskap

Här hittar du information, tips och råd inom Wednesday Relations ämnen i form av dokument och webbsänd video - framtagna av ledande leverantörer, konsulter & byråer. Allting i kunskapscenteret är kostnadsfritt, men vi kräver ibland att du uppger några av dina uppgifter för att få tillgång till materialet.

Vill du eller ditt företag publicera material i vårt kunskapscenter? Kontakta Mats Gustafsson via mail.

Skriv ut

Skapa framgång med ditt varumärke

MatsGeorgson_Georgson100x140Georgson hjälper kunder att se sig själva - utifrån

Ett starkt varumärke har blivit allt viktigare i dagens mediebrus. Men ett varumärke behöver en väl genomtänkt strategi för att skapa affärsnytta. Georgson är en av Sveriges bästa varumärkesbyråer och har bistått fler stora företag i deras varumärkesarbete.

Nu kan du lyssna på en intevju med Mats Georgson där han berättar om de fyra viktigaste delarna i ett varumärkesprojekt. lyssna_90x28

Mats Georgson | Georgson & Co.

Den 30 mars har vi ett frukostseminarium tillsammans med Georgson. Vi har frågat Mats Georgson, vd och grundare, om vad han tycker är viktigast med ett företags varumärkesarbete.

Georgson & Co. - en byrå i eget namn. Så vem är du och vilken är din roll i företaget?
Jag heter Mats Georgson och har grundat företaget. Jag har jobbat både akademiskt och praktiskt med strategiska marknadsfrågor sen 20 år tillbaka. Att jag har mitt namn på företaget är egentligen en urgammal idé: jag vill kunna stå för allt vi gör här på firman tillsammans med våra kunder.

 Och nu gör vi gemensam sak och bjuder in till frukost i slutet av mars. Ämnet är Affärsdrivande differentiering. Vad står på agendan?
Den enskilt största faktorn för att kunna skapa framgång idag är att förstå samspelet mellan affärsstrategi och varumärkesstrategi. Utan varumärkesstrategi blir verksamheten inåtvänd och glömmer bort kunden och vad hon sätter värde på. Utan affärsstrategi blir det bara ytligheter i färg, form och marknadskommunikation.

Med dagens näst intill oöverskådliga utbud av varor och tjänster, har varumärkesfrågor blivit viktigare för företag?
Absolut! Just för att konkurrensen är så hård måste man vara proaktiv och agera i god tid innan man rasat utför slänten. För tio år sedan var hemelektronikkedjorna hyfsat intressanta som varumärken, de var respekterade. Idag har priskriget gjort att ingen orkar ge något mervärde överhuvudtaget och då förstärks konsumenternas intryck av att det bara är pris på prylarna som gäller. En annan viktig observation är att i stort sett alla svenska exportföretag har varit tvungna att förstå vad de tillför för att kunna konkurrera med företag som ofta är tio, tjugo gånger större än de själva. Den frågan besvaras bäst med en tydlig varumärkesstrategi.

Så var börjar en varumärkesresa?
Vad vill ägarna med företaget på sikt? Vilken affärsstrategi ska förverkliga den visionen? Vilka styrkor och svagheter har man som organisation? Först när man vet detta kan man titta på kundernas perspektiv – vad förväntar de sig av oss? Vad vill de ha i framtiden? Det är stora frågor, men om man inte bottnar i dem så går det inte att varaktigt klara av resan.

Kan du nämna några företag som är vassa och konsekventa i sitt varumärkesarbete? Alltså något eller några riktigt goda exempel.
Naturligtvis Apple, som har omdefinierat varje bransch de varit med i hittills. Otroligt bra exempel på hur hela verksamheten är integrerad mot för kunderna intressanta nyttor. Sen gillar jag Michael Wolf på Swedbank och hans berättelser om hur Swedbank handlar om att skapa förutsättningar för lokalsamhället. Det han berättar om är oerhört starkt. Deras marknadskommunkation däremot tycker jag trivialiserar det de faktiskt gör. Jag tycker också Porsche är ett underbart exempel på hur man balanserar dröm och verklighet, spets och volym. Det är ett av bilvärldens absolut lönsammaste företag för de vågar gå på sin linje av vad de gör – och vad de inte gör.

Och vad kan man göra med ett varumärke i kaos då? Som BP:s för ett par år sedan. Hur länge är man svartlistad? Och hur går man vidare?
En komplicerad fråga som är lite som att skilja klimat från väder. I vilken grad var ledningen aktiv i dåliga beslut som skapade skandal? Man ska komma ihåg att mitt under katastrofen så bojkottades INTE Bps bensinmackar i kuststäderna runt golfen, för lokalbefolkningen ansåg inte att den lokale bensinmacksägaren hade med katastrofen att göra. Generellt är rådet att skilja på akut krishantering och långsiktig verksamhet. Om den långsiktiga verksamheten är god och skapar tydliga och differentierande värden för omvärlden så kommer det gå bra i längden. 

Georgson_ny_logo

{disquson}