Certfied CRM & Loyalty Manager

Bygg kundrelationer i världsklass i en datadriven värld. 

Utbildningsinfo      Program      Lärare      Anmälan


Det här är utbildningen för dig som vill ha ett helhetsperspektiv på kundrelationsarbetet i en datadriven, digital värld oavsett befintlig organisation eller andra restriktioner. Du får med dig kunskap, strategier, inspiration från case, konkreta metoder och verktyg för att bygga kundrelationer i världsklass för ditt företag.

Vill du ligga i framkant? Vi lyfter dig, ditt CV och företag till nya höjder. Utbildningen resulterar i en certifiering som CRM & Loyalty Manager. Utbildningen startar den 11 september.

Du kommer lära dig:

   Trender inom datadriven marknadsföring

   Terminologi och nya begrepp (tex Customer Value management och Next best action)
 
   Strategisk kundlojalitet och metoder som SKI och NPS

   Att sätta mål, mäta och ta fram kundstrategier och segmenteringsmodeller

   Former för lojalitetskoncept

   Kundlivscykel, kundresor och kundflöden (Customer experience och customer journey mapping)

   Marketing technology, marketing automation och omnikanalmarknadsföring, artificial intelligence (AI)

   Utmaningar, framgångsfaktorer & hur du organiserar arbetet

    Case och best practice 

Program

Utbildningen består av fem heldagar där du får med dig kunskap, strategier, inspiration från case, konkreta metoder och verktyg för att bygga kundrelationer i världsklass för ditt företag. 

Utbildningstart: 11 September 2018
Längd: 5 heldagar, ca 3 veckor mellan kurstillfällena
Plats: The Park, Hälsingegatan 49, Stockholm

1. Helhetsbild CRM & Lojalitet

- Trender, terminologi, målsättning och grundpelare för framgångsrikt CRM & lojalitetsarbete

  11 September

Introduktion / Syfte med utbildningen / Certifiering / Vem är vem
Omvärld & Kunder - Varför blir CRM & Lojalitet allt viktigare?
Begrepp och definitioner – vad är vad och hur hänger de ihop? T. ex. CRM, CLM, CVM, CEM/NPS
CRM Barometern – Svenska företag och deras CRM arbete
 Övergripande målsättning och nyckeltal
 Grundpelarna i CRM och lojalitetsarbetet 


2. Allt börjar med kunden

- Kundinsikt, Customer Experience och kundstrategier / customer value management

  3 Oktober

 Kartlägg din kundrelation
- Vad driver nöjdhet och lojalitet och hur kan du påverka? (SKI)
- Customer Experience och Net Promotor Score (NPS)
 Kunddriven affärsutveckling - case   
 Kundbas och målsättning
Segmenteringsmodeller och customer lifetime value
Kundstrategi och diffrentierat erbjudande


3. Kundlivscykeln, kundresor, lojalitetsprogram

- Basen för din kundbearbetning

  25 Oktober

Kundlivscykeln – basen för din proaktiva, differentierade bearbetning
Kundflöden och KPIer
Kundresor -  Customer Experience & customer journey mapping   
Olika former av lojalitetskoncept
Lojaliserande kommunikation
Case


4. Data och marketing technology

- Ny teknik och plattformar för skräddarsydd kommunikation och kundhantering

  13 November

Customer Value Management - vad krävs för att kunna hantera kunden one-to-one
 Single view och marketing automation omnikanal-outbound/inbound
 Next best action marketing
Advanced analytics & Big data
AI (artificiell intelligens)
Ekosystem och IT-struktur
Bygga en roadmap
Case


5. Organisation, framgångsfaktorer & Certifiering

- Driva CRM & Loyalty internt, arbeta agilt, relation mellan olika avdelningar

  5 December

Hur du driver en CRM & Loyalty satsning internt
Att bygga en CRM-organisation - roller och ansvar
Relation mellan CRM, CX och Marknad
Vikten av tvärfunktionellt samarbete
Agil marknadsföring
Case och exempel
Test & Certifiering
Summering & Avslutning
Diplom & avslutande middag


Vem borde gå?

Utbildningen är för dig/företag som vill flytta fram positionerna rejält vad gäller kundarbetet och få ett helhetsperspektiv på hur du kan stärka kundlojaliteten och öka lönsamheten med hjälp av tydliga affärsstrategier och ny teknik i en datadriven värld.

Utbildningen passar dig som t.ex. arbetar som:

  • CRM & Loyalty Manager
  • CRM Specialist
  • Customer Experience Manager
  • Marknadsansvarig
  • Customer Insight Manager / kundanalytiker
  • Affärskonsult inom CRM / kundlojalitet
  • Marketing automation Specialist

Vilka förkunskaper krävs?

Du bör idag arbeta med marknadsföring eller CRM och ha insikt i kundrelationsarbete.

Hur övertalar jag chefen att få gå?

Här är några bra argument! 

Marknadsföringen ändrar sig drastiskt då kunder idag förväntar sig proaktiv, skräddarsydd kommunikation som hänger ihop över alla kanaler. Att skapa en kundupplevelse i världsklass är en viktig konkurrensfördel framöver och vi måste hänga med i utvecklingen!

Ökad kompetens inom CRM och lojalitet leder till ökad lönsamhet

 Kunskap om ny marketing technology är en förustättning för att vara konkurrenskraftig

 

Huvudlärare

Camilla Cramner

CRM EXPERT

Camilla Cramner, grundare och konsult, LoyaltyFactory. Camilla har ett brett perspektiv på kundrelationer genom lång erfarenhet från seniora positioner inom Kundlojalitet, Marknad, Varumärke, Customer Experience och CRM/CVM på stora multinationella företag. Camilla har de senaste sex åren drivit en internationell satsning på Telia Company runt Customer Value management. Camilla driver LoyaltyFactory AB som erbjuder strategier och lösningar runt CRM/CVM och marketing automation. Camilla är idag flitigt anlitad talare (finns tex på Sveriges Talare) och även nätverksledare för Marknadsföreningens nätverk för Relationsmarknadsföring.

”Inspirerande – Camilla förmedlar en känsla av att ingenting är omöjligt”

”Mycket kompetent och erfaren – det är sällan man hittar en person som har så bred förståelse hela vägen från marknadsföring till data och teknik”

Intresseanmälan

För mer information och prisuppgift, lämna en intresseanmälan.

Åsa Liljeqvist Cramér

Nordic Online Sales Manager, Vattenfall

”Som deltagare på Wednesday Executive fick jag både ett stort värde av intressanta föredrag med olika företagscase inklusive konkreta exempel, och av nätverkandet med andra beslutsfattare inom CRM och kundarbete. En riktigt bra dag.”

Emelie Hallberg

Marketing coordinator, Itero Business Solutions

"Tack för en mycket bra arrangerad kurs. Läraren var fantastisk! Väldigt pedagogisk, genuint intresserad och mycket bra på att sammanfatta och återkoppla för bästa möjliga läroprocess. Jag är supernöjd!!"

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics