wednesday relations

Digital Transformation - utmaningar och möjligheter

Aktuella kursdatum
21 mars, stockholm
14 juni, stockholm

Digital Transformation - utmaningar och möjligheter

Så blir er digitala resa framgångsrik.

Heldagskurs med inspiration från goda exempel och övningar där du får utforska digitaliseringens möjligheter.

Digital transformation står högt på agendan i de flesta företag och organisationer. Många ser möjligheter till stärkt konkurrenskraft genom effektiviseringar och relevanta, engagerande och smarta lösningar som digitalisering för med sig. För vissa företag är digitalisering en fråga om överlevnad. För de allra flesta innebär digitalisering också att man behöver tackla en del utmaningar.

Under denna heldagskurs utforskar vi digitaliseringens möjligheter och hur man med hjälp av digitala lösningar kan fånga upp och möta kunders behov och intressen i realtid. Vi tittar också på hur man med tekniken som stöd kan samla in och aggregera data på ett sätt som gör att vi inte bara kan möta utan till och med förutspå var, när och hur vi kan förmedla relevanta erbjudanden och positiva användarupplevelser.

Innehåll och metod

Vår metod för att upptäcka och utforska digitaliseringens möjligheter kallar vi för “What is > < What could be”. Med denna som bas får du som deltagare hjälp på vägen för att utveckla egna strategier och planer för digital transformation. Under kursdagen tar vi oss igenom tre pass med olika perspektiv. Vi börjar med att sätta fokus på kunden/användaren, för att ta oss vidare till den möjliggörande tekniken. Därefter tittar vi närmare på metoderna som gör att vi kan knyta ihop det hela och skapa smarta lösningar som ger både användarvärde och affärsnytta.

Vi varvar teori med diskussion och upplevelsebaserat lärande, då vi rör oss mellan inspirationsföreläsningar, korta övningar och reflektion. Genom ett praktiskt case introduceras du till metoder för framgångsrik digitalisering och tränas i att utgå från kundens perspektiv. Vi testar på metoder, hur man kan kartlägga kundresor och skapa positiva användarupplevelser. 

För vem

Denna kursdag riktar sig till dig som söker efter såväl inspiration som konkreta tips och exempel på hur man kommer igång med digital transformation. För dig som verkar i en organisation som är på gång att utveckla strategier och planer för digitalisering är den ett utmärkt första steg. Här finns inspiration och kunskap att hämta oavsett bransch, verksamhetsinriktning eller företags/organisationsstorlek.

Upplägg

Pass 1: Så engagerar man en digitalt mogen kund
Vi utforskar vilka förväntningar som finns hos digitalt mogna kunder och hur vi kan möta upp dem med smarta och relevanta lösningar och erbjudanden. Vi lär och inspireras av best-practice-exempel.

Pass 2: Hur hittar man stöd i möjliggörande teknik?
För dem som vill använda digitaliseringens möjligheter för att engagera sina kunder finns det stöd att hämta i tekniken. Under detta pass utforskar vi hur man använder tekniken som stöd för möta sina kunder med relevanta och engagerande erbjudanden.

Pass 3: Hur startar man sin digitala resa?
När man startar sin digitala resa för att fullt ut anamma digitaliserings möjligheter är det bra att ha en tydlig bild av vart man ska. Under detta pass tittar vi närmare på hur man både planerar för och rent praktiskt tar de första stegen för att säkra att digital transformation blir tydligt och effektiv i varje steg.

Efter denna dag vet du mer om:

  • Digitalt mogna kunders behov och förväntningar och hur du på bästa sätt kan möta dem
  • Hur man med hjälp av möjliggörande teknik och molntjänster hittar stöd till positiva användarupplevelser och relevanta erbjudanden
  • Hur du på ett effektivt sätt kan komma igång för att utveckla strategier och planer för framgångsrik digital transformation

Lärare

Andreas Markewärn

VD och grundare av Next State Labs

Andreas är en uppskattat föredragshållare och engagerande workshopledare med +20 års erfarenhet av affärs- och konceptutveckling för såväl produkter som tjänster. Andreas är är specialiserad på metoder för effektiv digital transformation och kan bättre än de flesta beskriva hur man utvecklar förmågor för att dra mesta möjliga nytta av tekniken.

Eva Stattin

CMO och grundare av Next State Labs

Eva är kommunikationsstrateg med mångårig erfarenhet av digital strategi, förändringsledning och innovation. Hon är en pedagogisk och engagerande workshopledare som gärna delar med sig av konkreta exempel, metoder och verktyg till hur man driver framgångsrik transformation.

Aktuella kurstillfällen

Datum: 21 mars, 2018
Tid: 09:00 - 16:30, registrering och frukost från kl 08.30
Plats: The Park, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm
Pris: 5 990 kr (exkl. moms)

Gå 2 eller fler och få 500 kr i rabatt per person.
Välgörenhetsorganisation med 90-konto: 40% rabatt

Boka din plats ➡

Datum: 14 juni, 2018
Tid: 09:00 - 16:30, registrering och frukost från kl 08.30
Plats: The Park, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm
Pris: 5 990 kr (exkl. moms)

Gå 2 eller fler och få 500 kr i rabatt per person.
Välgörenhetsorganisation med 90-konto: 40% rabatt

Boka din plats ➡

Real Time Web Analytics