Certfied CRM & Loyalty Manager
5 dagarsutbildning

Utbildningsinfo      Program      Lärare      Anmälan


Kundupplevelse förutspås inom kort vara ett företags viktigaste konkurrensfördel i en värld där produkter blir alltmer lika och standardiserade. Kunderna förväntar sig snabb service, proaktivitet och personalisering – ett relevant och konsekvent bemötande oavsett kanal. Samtidigt kommer större delen av ett företags alla kundkontakter ske helt digitalt och automatiserat. Ny teknik, marketing automation, AI, omnikanal ger marknadsföraren helt nya möjligheter, men svårighetsgraden ökar. Att maxa kundlojaliteten i en automatiserad värld är komplext! För att vinna kundernas förtroende krävs idag strategier, kunskap och modern teknik som sätter kunden i centrum

Det här är utbildningen för dig som vill ha ett holistiskt perspektiv på kundrelations-arbetet i en datadriven, digital värld oavsett befintlig organisation eller andra restriktioner. Du får med dig kunskap, strategier, inspiration från case, konkreta metoder och verktyg för att bygga kundrelationer i världsklass för ditt företag. Utbildningen resulterar i en certifiering som CRM & Loyalty Manager. Utbildningen startar den 11 september.

Du kommer lära dig:

   Trender inom datadriven marknadsföring

   Marketing automation och ekosystem för omnikanal-marknadsföring

   Hur man mäter och sätter mål

   Förståelse för metoder som SKI respektive NPS – för- och nackdelar

   Kundlivscykel, kundresor och kundflöden (Customer Experience och Customer journey mapping)

   Former för lojalitetsprogram

   Utmaningar och framgångsfaktorer

    Case och best practice 

 

Vem borde gå?

Utbildningen är för dig/företag som vill flytta fram positionerna rejält vad gäller kundarbetet och få ett holistiskt perspektiv på hur du kan stärka kundlojaliteten och öka lönsamheten med hjälp av tydliga affärsstrategier och ny teknik i en datadriven värld.

Utbildningen passar dig som t.ex. arbetar som:

  • CRM & Loyalty Manager
  • CRM Specialist
  • Customer Experience Manager
  • Marknadsansvarig
  • Customer Insight Manager / kundanalytiker
  • Affärskonsult inom CRM / kundlojalitet
  • Marketing automation Specialist

Program

Utbildningen består av 5 st heldagar där du får med dig kunskap, strategier, inspiration från case, konkreta metoder och verktyg för att bygga kundrelationer i världsklass för ditt företag. 

Utbildningstart: 11 September 2018
Längd: 5 heldagar, ca 3 veckor mellan kurstillfällena
Plats: The Park, Hälsingegatan 49, Stockholm

 

  11 September

1. CRM & Lojalitet – Omvärld, Kunder, Strategi

Introduktion / Syfte med utbildningen / Certifiering / Vem är vem

Omvärld & Kunder - Varför blir CRM & Lojalitet allt viktigare?

Begrepp och definitioner – vad är vad och hur hänger de ihop? T. ex. CRM, CLM, CVM, CEM/NPS

CRM Barometern – Svenska företag och deras CRM arbete

Strategi - Viktiga komponenter i CRM & Lojalitetsarbetet

Start up Mingel

  3 Oktober

2. Allt börjar med kunden – Kundstrategi, Segmentering, Lojalitet, KPIer

 Vad driver nöjdhet och lojalitet och hur kan du påverka den? Kartlägg din kundrelation – bäst i klassen enligt SKI  

 Kundbas och målsättning   

 Segmenteringsmodeller och customer lifetime value

Kundstrategi och differentierat erbjudande

Hemuppgift utdelas

  25 Oktober

3. Kundlivscykeln, kundresor, lojalitetsprogram

Kundlivscykeln – basen för din proaktiva, differentierade bearbetning

Kundflöden och KPIer

Kundresor -  Customer Experience & customer journey mapping   

Olika former av lojalitetskoncept

Lojaliserande kommunikation

Case

  13 November

4. Marketing technology – ny teknik och plattformar i lojalitetsarbetet

Customer Value Management för dig i framkant

Next best action marketing – 1:1 på kundens villkor

Automatiserad och digitaliserad kommunikation multikanal

Offline och online i samspel  

Kanaler på gång: personaliserad video, appar 

Single view - Inbound / Outbound (omnikanal)

Advanced analytics & Big data

Teknikstöd och plattformarr 

 Systemkarta och struktur

Bygga en roadmap  

Case

  5 December

5. Organisation, framgångsfaktorer & Certifiering

Hur du driver en CRM & Loyalty satsning internt

Att bygga en CRM-organisation

Relation mellan CRM, CX och Marknad

Roller och ansvar  

Vikten av tvärfunktionellt samarbete

Agil marknadsföring

Case och exempel

Test & Certifiering

Summering & Avslutning

Bygga en roadmap  

Case

Diplom & avslutande middag

Hur övertalar jag chefen att få gå?

Här är några bra argument! :)

Marknadsföringen ändrar sig drastiskt då kunder idag förväntar sig proaktiv, skräddarsydd kommunikation som hänger ihop över alla kanaler. Att skapa en kundupplevelse i världsklass är en viktig konkurrensfördel framöver och vi måste hänga med i utvecklingen!

Ökad kompetens inom CRM och lojalitet leder till ökad lönsamhet

 Kunskap om ny marketing technology är en förustättning för att vara konkurrenskraftig

 

Huvudlärare

Camilla Cramner

CRM EXPERT

Camilla Cramner, grundare och konsult, LoyaltyFactory. Camilla har ett brett perspektiv på kundrelationer genom lång erfarenhet från seniora positioner inom Kundlojalitet, Marknad, Varumärke, Customer Experience och CRM/CVM på stora multinationella företag. Camilla har de senaste sex åren drivit en internationell satsning på Telia Company runt Customer Value management. Camilla driver LoyaltyFactory AB som erbjuder strategier och lösningar runt CRM/CVM och marketing automation. Camilla är idag flitigt anlitad talare (finns tex på Sveriges Talare) och även nätverksledare för Marknadsföreningens nätverk för Relationsmarknadsföring.

Åsa Liljeqvist Cramér

Nordic Online Sales Manager, Vattenfall

”Som deltagare på Wednesday Executive fick jag både ett stort värde av intressanta föredrag med olika företagscase inklusive konkreta exempel, och av nätverkandet med andra beslutsfattare inom CRM och kundarbete. En riktigt bra dag.”

Emelie Hallberg

Marketing coordinator, Itero Business Solutions

"Tack för en mycket bra arrangerad kurs. Läraren var fantastisk! Väldigt pedagogisk, genuint intresserad och mycket bra på att sammanfatta och återkoppla för bästa möjliga läroprocess. Jag är supernöjd!!"

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics