Utbildningar online på distans

För att ge så många som möjligt av våra medlemmar möjlighet att delta på våra utbildningar erbjuder vi möjligheten att följa utbildningsdagen online. Via Zoom följer du lektionen och presentationen i hög upplösning. Du väljer själv om du vill närvara fysiskt eller online från gång till gång (gäller utbildningar som sträcker över flera dagar).

Så här fungerar utbildning online på distans:

Utrustning:
För att kunna dela på distans behöver du vara någonstans där du kan sitta ostört, där du har bra internetuppkoppling och ett headset.

Installation:
Du behöver inte förbereda något på egen hand för att kunna vara med på utbildningen. Du kommer få information och inbjudan till utbildningen i god tid.

Frågor under utbildningsdagen:
Det kommer finnas möjlighet att under hela dagen ställa frågor till lärarna. I plattformen finns en chatt som är öppen under hela utbildningsdagen där du kan ställa dina frågor till läraren. Vi vill att du som deltar på distans enkelt ska kunna vara aktiv och delaktig i diskussioner och frågeställningar under utbildningsdagen.

Utbildningsmaterial:
Du kommer få det material du behöver för att kunna delta på utbildningen utskickat av Wednesday Relations.

Har du några frågor kring detta får du gärna höra av dig till oss på

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics