Wednesday Academy

Att skapa kundresor i Salesforce Marketing Cloud

Att skapa kundresor i Salesforce Marketing Cloud

Datum

21jan

Tid

09.00-16.30 Registrering och frukost från 08.30

Plats

The Park
Hälsingegatan 49 Eller online på distans

Pris

8 990,00 kr

Öka intäkterna genom datadriven B2B-försäljning


Industrin genomgår en radikal förändring i samband med digitaliseringen av både kundrelationer och produkter. Och produkterna förändras, de blir uppkopplade, smarta och inbäddade i större system. Distributionskanaler och partnerskap utformas på nya sätt och tillverkare har allt större direkt interaktion med slutkund. Kort sagt stöps hela marknader och företag om i grunden.

Välkommen till ett Wednesday Executive Round Table där vi diskuterar hur du kan säkerställa att din säljstyrka förblir framgångsrik i tider av snabba förändringar och hur du hanterar kundrelationen i marknads-, sälj-, och eftermarknadsfunktionerna för maximalt värde genom hela kundlivscykeln. Kvällen kommer att ge dig nya insikter, idéer och möjlighet att utöka ditt personliga nätverk med personer på motsvarande positioner hos andra företag.

Vänligen observera att eventet endast vänder sig till dig som arbetar som marknadschef, säljchef eller CRM-ansvarig inom B2B på ett medelstort till stort företag.  

 

Program

17.00 | Välkommen & drink

17.30 | Moderator presenterar kvällens program

Mats Gustafsson, grundare & VD, Wednesday Relations

17.40 | Öka intäkterna genom datadriven B2B-försäljning

  • Kundinsikt: nya datakällor med information om inköp och användning måste ingå i analysen för att ge en komplett bild av kunder och produkter och relationen dem emellan - för att optimera det totala kundvärdet.
  • Kundinteraktion: det krävs en helhetsvy över kunden som är gemensam för alla de funktioner som har kundkontakt i syfte att motsvara kundens förväntningar vad gäller proaktiv och skräddarsydd kommunikation och service.
  • Kundinnovation: data blir en strategisk tillgång för nya produkter, tjänster (product-as-a-service) och affärsmodeller för att vara relevant, konkurrenskraftig och lönsam i en digital värld

Claes Huber, Head of Sales and Channel, Informatica

18.10 | Middag & gemensam diskussion

19:45 | Summering & avslut

Mats Gustafsson

Grundare & VD, Wednesday Relations

Mats grundade Wednesday Relations 2002 och har gedigen erfarenhet av marknadsföring, försäljning, digitala affärer och CRM. Mats har arbetat i ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning både i Sverige och internationellt. Tillsammans med Wednesday Relations har Mats utvecklat en stor mängd konferenser och seminarier inom ovan ämnen och är även en populär och erfaren moderator.

Claes Huber

head of Sales & Channel, informatica

Claes är sälj- och partnerchef på Informatica. Han har under sina många år inom B2B-försäljning, både direkt och via partners, byggt upp en omfattande erfarenhet av såväl utmaningar som framgångsfaktorer. På Informatica arbetar han dagligen med att hjälpa företag framåt i sin digitalisering och strategiska användning av data för kundupplevelse, analys och innovation.

Executive Partner

Informatica är ett globalt IT-företag som hjälper verksamheter att använda data som en strategisk tillgång och konkurrensfaktor. Med våra lösningar för datahantering får företag ren, säker och tillgänglig data för bättre beslutsfattande och kundupplevelser.

Real Time Web Analytics