Wednesday Breakfast

Cybersäkerhet och Sociala medier

Cybersäkerhet och Sociala medier

Datum

25aug

Tid

08.00 - 08.50

Plats

Münchenbryggeriet
Torkel Knutssonsgatan 2

Pris

Kostnadsfritt

Cybersäkerhet och Sociala medier

Att cyberkriminalitet kostar företag, myndigheter och samhälle stora belopp varje år är välkänt, men kopplingen till kommunikation och marknadsföring, och därmed sociala medier, är någonting som sällan blir belyst. Eftersom cyberkriminalitet utgör en varumärkesrisk är kommunikatörer och marknadsförare nyckeln till ett framgångsrikt digitalt kundsäkerhetsarbete.

  • Hur säkerställer ni att ni kommunicerar i en för kunderna trygg miljö?
  • Hur arbetar man proaktivt för att undvika digitala risker?
  • Räcker det att informera, eller finns det någonting mer konkret man kan göra?

Alexander Wallin, Infomedia, och Lisa Deegan, ZeroFox, kommer utifrån ett kommunikations- och varumärkesperspektiv att berätta om ovanstående punkter samt om andra digitala risker och proaktivt säkerhetsarbete. 

Program

07.30 | Registrering & frukost

08.00 | Välkomna och introduktion Wednesday Relations

Mats Gustafsson, CEO, Wednesday Relations

08.05 | Cybersäkerhet inom sociala medier 

  • Hur säkerställer ni att ni kommunicerar i en för kunderna trygg miljö?
  • Hur arbetar man proaktivt för att undvika digitala risker?
  • Räcker det att informera, eller finns det någonting mer konkret man kan göra?

Lisa Deegan, Regional Director ZeroFOX & Alexander Wallin, Head of Solutions, Infomedia

08.50 | Avslut & summering

 

Talare 

Lisa Deegan

Regional Director @ ZeroFOX

ZeroFOX är ledande inom säkerhet i sociala medier och digital riskanalys. Deras täckning av sociala kanaler och underrättelser är ensam i sitt slag, eftersom de kan skydda individuella sociala konton och analysera unika beteendemässiga riskindikatorer.

Alexander Wallin

Head of Solutions @ Infomedia

Alexander Wallin kommer att reda ut begrepp som Phishing, Vishing, Smishing, dataintrång, malware och informations-stöld. Alexander ger en lägesbild över hur cyberkriminalitet ser ut i Sverige idag, hur stort problemet är, vilka aktörerna är, på vilket sätt företag och myndigheter är utsatta och varför det är så viktigt för just kommunikatörer att agera.

Partner

Infomedia är en strategisk partner inom kommunikation och marknadsföring, som levererar insikter och data för varumärkesbevakning, omvärldsbevakning, digital marknadsföring och digital risk.

Real Time Web Analytics