Wednesday Experience

ERFA - Kundlojalitet/CRM workshop 3

ERFA - Kundlojalitet/CRM workshop 3

Datum

22mar

Tid

09:00-16:30

Plats

Skandia
Lindhagensgatan 86 (T-Bana: Thorildsplan)

Arbetar du som kundklubbs- eller lojalitetsansvarig mot konsumentkunder? Vill du lära dig mer och utbyta erfarenheter med andra i samma situation som du? I din specifika roll sitter du ofta ensam i din organisation. Du saknar kanske någon att bolla idéer med, ett nätverk av sparringpartners som kan ge dig värdefull input och kunskap. 

Våra erfarenhetsgrupper inom kundlojalitet & CRM (B2C), Wednesday Experience, är exklusiva nätverk för erfarenhetsutbyte mellan företag i olika branscher (med ett företag från varje bransch). De innefattar 10-15 deltagare vilket ger dig möjlighet att lära känna alla i gruppen. Du får nya erfarenheter inom kundanalys, kundlojalitet, Customer Experience och hur du skapar lönsamhet i ditt CRM-arbete. Den 5 april 2017 startar vi ytterligare en ERFA-grupp.

Det här är workshop nummer 3 i vår pågående ERFA-grupp som startade i december och där medverkar dessa företag:

Agenda

08.30  | Samling kaffe & smörgås

09.00 | Inledning
            Mats Gustafsson, Wednesday Relations

09.10 | Backspegel från förra workshopen

09.30 | Föreläsning: KPI, Mätbarhet, Styrning av kundarbetet.
            Nicolas Leon, Differ (mer information nedan)

10.30 | Fikapaus

10.45 | Fortsättning föredrag och diskussion

11.45 | Lunch

13:00 | Planering av nästa workshop

13.15 | Praktikfall 1 – Skandia

14.45 | Fikapaus

15.00 | Praktikfall 2 – Lensway

16.30 | Avslutning

Nicolas Leon

Differ

Nicolas är konsult på strategikonsultbyrån Differ. Han har lång erfarenhet av att jobba med  kund- och marknadsrelaterade frågeställningar där han bland annat utvecklat åt kunds räkning flertalet kundstrategier med tillhörande styrsystem i kunddimensionen.

 

Real Time Web Analytics