Wednesday Breakfast

Från kundfokuserad till kunddriven organisation

Från kundfokuserad till kunddriven organisation

Datum

12maj

Tid

08.00 - 09.00 Registrering & frukost från 07.30

Plats

Berns
Näckströmsgatan 8, Stockholm

Pris

Kostnadsfritt

Gå från kundfokuserad till kunddriven organisation.

De flesta företag skulle nog säga att de är kundfokuserade och det är vanligt att organisationer arbetar med olika nyckeltal för kundupplevelsen. Men det är färre som har kvantifierat kopplingen mellan kundupplevelse och lönsamhet.

Det är idag inte bristen på data som är svårigheten, utmaningen ligger istället i att dra relevanta slutsatser från dessa data och därefter omsätta kundinsikterna till verkliga åtgärder i organisationen. Det är grunden i Customer Asset Management, där kunderna ses som en tillgång och där deras upplevelse och beteende kopplas ihop med företagets resultat.

Lär av konsultbolaget CFI Group, som med 25 års erfarenhet av kunddriven verksamhetsutveckling berättar hur ett företag kan gå från att vara kundfokuserat till att faktiskt driva utveckling och förverkliga åtgärder genom att optimera nyttan av data och kundinsikter.

För vem

Seminariet vänder sig till dig som arbetar i linjebefattning inom marknad, kommunikation, affärsutveckling och försäljning. Seminariet är tyvärr inte öppet för branschkollegor till vår partner. Endast fullständig anmälan godkännes.

Extra passande är detta frukostseminarium för företag som arbetar i en bransch där konkurrensen är hög och som vill optimera användandet av begränsade resurser. Seminariet vänder sig till såväl B2C- som B2B-företag.

Program

07.30 | Registrering och Frukost

08.00 | Introduktion av Wednesday Relations

08.05 | Från kundfokuserad till kunddriven organisation

  • Vad innebär Customer asset management?
  • Hur kundorienterad är din organisation egentligen?
  • Att omsätta kundinsikter till verkliga åtgärder

08.35 | Case – hur jobbar de bästa med detta och vilka effekter har det gett?

Lärdomar och erfarenheter om vad som fungerat och inte fungerat i en rad olika branscher

08.55 | Avslut och summering

Talare

John Almering

Director, CFI Group

John har drygt 15 års erfarenhet av analys och verksamhetsutveckling inom en rad olika branscher. Han har spetskomptens att omvandla komplex data och prediktiva analyser till agerbart beslutsunderlag och driva förändringsprocesser.

Anna Stode

Senior Account Manager, CFI Group

Anna har arbetat med analys och kundbaserad kommunikation och verksamhetsutveckling i över 15 år. Hon har även gedigen erfarenhet av management consulting med fokus på att driva förändring.

Frukostpartner

Claes Fornell International Group (CFI Group) är ett internationellt konsultföretag som hjälper företag att utveckla sin försäljning och lönsamhet utifrån ett kundperspektiv genom datadriven analys. CFI Groups metod är internationellt erkänd och har utvecklats vid University of Michigan i USA. CFI Group grundades 1989 och huvudkontoret ligger i Ann Arbor, USA. Bolaget finns representerat i sju länder och stockholmskontoret etablerades 1991.

Vill du göra ett seminarium med oss?

Läs mer om våra seminarier eller slå oss en signal: 08-642 21 90.

Lägg till i kalender
Real Time Web Analytics