Wednesday Experience

ERFA - Kundlojalitet/CRM workshop 3

ERFA - Kundlojalitet/CRM workshop 3

Datum

12sep

Tid

09:00 - 16:30

Plats

Civilekonomerna
Västgötagatan 2 plan 5

Arbetar du som kundklubbs- eller lojalitetsansvarig mot konsumentkunder? Vill du lära dig mer och utbyta erfarenheter med andra i samma situation som du? I din specifika roll sitter du ofta ensam i din organisation. Du saknar kanske någon att bolla idéer med, ett nätverk av sparringpartners som kan ge dig värdefull input och kunskap. 

Våra erfarenhetsgrupper inom kundlojalitet & CRM (B2C), Wednesday Experience, är exklusiva nätverk för erfarenhetsutbyte mellan företag i olika branscher (med ett företag från varje bransch). De innefattar 10-15 deltagare vilket ger dig möjlighet att lära känna alla i gruppen. Du får nya erfarenheter inom kundanalys, kundlojalitet, Customer Experience och hur du skapar lönsamhet i ditt CRM-arbete. Få full koll på ERFA och intresseanmäl dig till nästa ERFA-grupp.

Det här är workshop nummer 3 i vår pågående ERFA-grupp som startade i april.

Agenda

09:00 |  Inledning av Mats

09:10 | Backspegel från workshop nr 2

09:30 | Gästföreläsning: KPI, Mätbarhet och styrning av kundarbetet

10:30 | Fikapaus

10:45 | Gästföreläsning fortsätter

11:45 | Lunch

13:00 | Planering av nästa workshop

13:15 | Praktikfall: Länsförsäkringar, Kitty Wahlqvist

14:45 | Fikapaus

15:00 | Praktikfall: Amnesty, Evelina Lindhagen

16:30 | Avslutning

Real Time Web Analytics