Wednesday Webinar

Så arbetar Läkare utan gränser och Folksam med CRM och kundlojalitet

Så arbetar Läkare utan gränser och Folksam med CRM och kundlojalitet

Datum

3feb

Tid

12.00-12.45

Plats

Online

Pris

Kostnadsfritt

Tips och insikter från 2 certifierade CRM & Loyalty Managers

Mitt i turbulensen under hösten 2020, kunde vi tillsammans med våra tidigare deltagare fira att vi nu har certifieriat över 100 personer genom utbildningen Certified CRM & Loyalty Manager. För oss är det viktigt att veta att utbildningen ger resultat, effekt och lever upp till deltagarnas förväntningar. Vi har därför tagit kontakt med två deltagare som båda har gått utbildningen. Vi blickar tillbaka genom att kontakta en av de första som certifierade sig för över två år sedan och den 100:de certifierade CRM & Loyalty Managern. 

Vad gör en CRM & Loyalty Manager? Vad har hänt sedan de gick utbildningen? Vad har deltagarna för tips och insikter att dela med sig av? Detta och mer kan du få reda på genom att följa med oss under ett webinar där vi intervjuar tidigare deltagare och även får träffa lärare Camilla Cramner. 

Kan du inte delta vid det angivna datumet och tid? Anmäl dig ändå så skickar vi en inspelad version till dig efteråt.

Program

12.00 | Introduktion Wednesday Relations

Klara Sernemyr - Utbildningsansvarig, Wednesday Relations
Camilla Cramner - CRM & Loyalty Expert, lärare och innehållsansvarig

12.05 | Läkare utan gränser: Värdesegmentering och givarlivscykel

Anna Ehnlund Martinussen - CRM & Loyalty Strategist, Läkare utan gränser
Camilla Cramner - CRM & Loyalty Expert, lärare och innehållsansvarig

Läkare utan gränser har ambitionen att bli betydligt mer datadrivna och arbeta djupare med insikter om sina givare. Ett viktigt område är därför värdesegmentering och djupare insikter om givarnas lojalitet och lönsamhet. Camilla och Anna kommer att prata om:

  • Metodiken kring värdesegmentering.
  • Så arbetar Läkare utan gränser med värdesegmentering.
  • Beteendemässig och emotionell lojalitet och mätverktygen retention rate, CLV (customer lifetime value) och NPS per värdesegment.
  • Strategier för olika segment där värde blir alltmer styrande. 
  • Läkare utan gränser fortsatta arbete med Givarlivscykeln.

12.25 | Frågor och diskussion

Möjlighet att ställa frågor till Anna och Camilla

12.30 | Folksam: Innan framgången – målen, människorna och maskinerna

Martin Östergren - Chef kundutveckling CRM, Folksam
Camilla Cramner - CRM & Loyalty Expert, lärare och innehållsansvarig

Folksam är idag ett företag som erbjuder försäkringar och långsiktigt sparande till fyra miljoner kunder över hela Sverige. Utmaningen är densamma för många företag i många andra branscher. Kunderna ställer hela tiden högre krav på kundupplevelse som bygger på närhet och dialog. Då blir lösningen automation och personalisering. Martin Östergren, Chef CRM & Kundutveckling, kommer att dela med sig av:

  • Planerna framåt inom CRM området, inklusive målsättning, arbetssätt och införande av marketing automation system och analytics.
  • Folksams planering framåt. Hur ska man kan räkna på sin kundbas, strukturera in alla aktiviteter i kundlivscykeln, och att allmänt få en ledstång att hålla i och en verktygslåda att arbeta utifrån. 

12.40 | Frågor och diskussion

Möjlighet att ställa frågor till Martin och Camilla

12.45 | Avslut och summering

Camilla Cramner - CRM & Loyalty Expert, lärare och innehållsansvarig
Klara Sernemyr - Utbildningsansvarig, Wednesday Relations

Målgrupp 

Webinaret riktar sig till dig som är nyfiken på ämnen som CRM, kundlojalitet, Customer Experience, värdesegmentering, kundlivscykel m.m. Det är även för dig som är intresserad av att vidareutveckla eller påbörja kundlojalitetsarbetet på ditt företag genom kompetensutveckling och därför vill veta vad utbildningen Certified CRM & Loyalty Manager kan ge dig. Eller så är du bara nyfiken på att höra hur två framstående företag arbetar med CRM och kundlojalitet.

Talare

Anna Ehnlund Martinussen

CRM & Loyalty Strategist, läkare utan gränser

Anna från Läkare utan gränser, gick en av de första omgångarna av Certified CRM & Loyalty Manager. Hon kom tillbaka till sin arbetsplats full av inspiration och började genast implementera en kund- och givarlivscykel. Något som snabbt gav resultat då budskapen blev mer riktade beroende på var i givarlivscykeln givaren befinner sig. Anna har även tagit hjälp i strategiarbetet av huvudläraren Camilla Cramner i utvecklandet av en CRM & Loyalty strategi. 

Martin Östergren

Chef kundutveckling crm, folksam

Martin Östergren är nr 100 Certified CRM & Loyalty Manager. Martin gick utbildningen tillsammans med sin kollega Susanne. De har tillsammans samlat in inspiration till sin planering framåt. Martin och Susanne var båda engagerade deltagare som snabbt lärde sig att applicera kunskaper från utbildningsdagarna direkt in sin organisation. 

Camilla Cramner

crm & loyalty expert och lärare certified crm & loyalty manager

Camilla var med och startade utbildningen Certified CRM & Loyalty Manager hösten 2018. Camilla har ett brett perspektiv på kundrelationer genom lång erfarenhet från seniora positioner inom Kundlojalitet, Marknad, Varumärke, Customer Experience och CRM/CVM på stora multinationella företag. Camilla har tex drivit en internationell satsning på Telia Company runt Customer Value Management. Idag driver hon LoyaltyFactory som erbjuder utbildningar, workshops, strategier och lösningar inom CRM/CVM, CX, Customer Loyalty.

Klara Sernemyr

manager academy, wednesday relations

Klara är ansvarig för Wednesday Academy, vilket innefattar alla endags- och certifieringsutbildningar samt skräddarsydda kurser som hålls via Wednesday Relations.

Real Time Web Analytics