Wednesday Breakfast

Så påverkar den digitala transformationen din verksamhet och så hanterar du det

Så påverkar den digitala transformationen din verksamhet och så hanterar du det

Datum

15sep

Tid

08.30 - 09.30, Registrering & frukost från 08.00

Plats

Berns
Näckströmsgatan 8, Stockholm

Pris

Kostnadsfritt

Så påverkar den digitala transformationen din verksamhet och så hanterar du det

Framtiden är nu! "Digital disruption" förändrar hur vi möter våra kunder, hur vi interagerar med våra kunder och hur vi gör affärer med våra kunder. De moderna kunderna har nya förväntningar på oss som leverantörer och är snabba på att byta om vi inte uppfyller deras förväntningar. Är din verksamhet redo, eller kommer konkurrensen slå ut din plats på marknaden? 

På detta frukostseminarium får du lära dig hur visionären och trendspanaren Peter Siljerud (VD, Futurewise) tolkar nuvarande tendenser och förutspår framtida trender. Få en inblick i hur det kan påverka din organisation och vad som måste ingå i ditt "överlevnadskit" för att lyckas i den nya världen. "Digital disruption" sker i alla branscher, men i synnerhet detaljhandeln - och e-handeln har förändrats enormt under de senaste åren. På seminariet kommer vi därför också att titta närmare på hur Team Sportia transformerat sin verksamhet för att bli marknadsledande när gäller moderna kundupplevelser. Slutligen berättar Oracle om hur de som teknikleverantör kan vara en viktig partner för dig i den digitala transformationen av din verksamhet.

För vem

Seminariet riktar sig till dig som arbetar i linjebefattning inom marknad, sälj, Customer Experience & företagsledning. Seminariet är tyvärr inte öppet för branschkollegor till vår partner. Endast fullständig anmälan godkännes.


Program

08.00 | Registrering & frukost

08.30 | Trenderna som förändrar den framtida spelplanen

Hur förändras konsumenternas beteenden och hur kan ny avancerad teknik skapa nytta? Under detta föredrag tar vi oss an dessa frågor och presenterar aktuella trender och tänkbara framtidsvisioner. Vi ger dig nya idéer om hur du som aktör kan finna en plats på den framtida spelplanen.

Peter Siljerud, Futurewise

08.50 | Den digitala transformationen - One Team Sportia

Team Sportia genomgår en omfattande digital transformation. Projektet startades under 2015 och går under namnet “One Team Sportia”. Syftet är att förena kedjan med en gemensam målbild.

Kunden skall sättas i fokus och kundupplevelsen skall hela tiden förbättras. Förena den digitala och fysiska upplevelsen för kunden. Team Sportia är först ut i världen med att implementera Oracles lösning inom AI, Adaptive Intelligence Apps.

  • Datadriven CX strategi
  • Växande kunddata; mänsklig kapacitet? AI enda vägen framåt!
  • Personal; Ersätt inte! Förstärk!

Johan Westerlund , CXO, Team Sportia AB
Martin Forsberg, CEO, Lodon AB


09:15 | Oracle som partner i den digitala transformationen

James Ek, Oracle

09:25 | Avslut & summering

Detta får du med dig

  • Insikt i tendenser inom kundbeteenden och framtida trendprognoser
  • Praktiska exempel på hur man hanterar digitala disruptioner i utmanande branscher
  • Förslag på nästa steg när det gäller att skapa moderna kundupplevelser som möjliggör framtida tillväxt

Talare

Peter Siljerud

trendspanare och framtidsforskare

Peter Siljerud, vd på Futurewise, är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare som har inspirerat mer än 30 000 personer under åren. Peter har arbetat nära med flera retailaktörer och shoppingcenter för att vägleda dem mot framtiden.

Johan Westerlund

CXO, TEam Sportia

Johan has been the CXO at Team Sportia/Aitrops Events since their CX project started 2015. He has an extensive experience of sales both online and in stores and he has a great understanding of the importance of the Customer Experience no matter which channel the interaction with a customer takes place

James Ek

Sales Director, Oracle

James arbetar som Sales Director på Oracle i Sverige och ansvarar för affärsområdet Customer Experience (CX). James har under snart 20 år haft olika sälj- och chefsroller inom företag såsom IBM, SoftwareAG, Qlik och Connecta. James arbetar med att skapa effektiva säljteam där kunden såväl som individens utveckling ständigt står i fokus. James har vid sidan av arbetet förnärvarande fullt upp med sina barns aktiviteter och tränar även sin sons fotbollslag.

Martin Forsberg

Ägare och VD, Lodon AB

Martin har varit entreprenör inom IT-branschen i många år och har bl.a. arbetat med Oracle under de senaste 22 åren.

Frukostpartner

Oracle har fler än 420 000 kunder och implementationer i fler än 145 länder och erbjuder en av världens mest kompletta, helintegrerad serie molnapplikationer, plattformstjänster och förintegrerade system. Läs mer om Oracle och vilka vi är.

Real Time Web Analytics