Information angående utbildningar med hänsyn till Covid-19.

Vi på Wednesday Relations följer uppdateringar och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Med hänsyn till de senaste restriktionerna om max 8 personer vid allmän sammankomst, har vi även anpassat oss därefter. Platserna i klassum har reducerats till max 6 st (exklusive lärare och representant från Wednesday Relations).

Våren och hösten 2020 med Covid-19 innebar stora förändringar. För oss på Wednesday Relations innebar det att vi bland annat ställde om alla våra utbildningar från klassrumsundervisning till distansutbildning. Vi arbetade hårt tillsammans med våra lärare för att säkerställa att kvalité, utbildningsprogram och pedagogik följde med och kunde överföras även på distans. Omställningen och våra genomförda distansutbildningar har mottagits mycket väl av deltagare, vilket vi är väldigt glada för.

Många längtar tillbaka till fysiska möten, medan efterfrågan på distansutbildningar fortfarande kvarstår. Därför har vi beslutat att vi vill erbjuda båda möjligheterna på samtliga utbildningar under hela 2021. Du som vill gå en av våra utbildningar kan själv välja om du vill delta på plats i Stockholm eller på distans på hemmaplan. Mer information och priser för de olika typerna av deltagande hittar du på respektive utbildning. Läs mer om hur det går till här.

Vi håller oss självklart uppdaterade kring Folkhälsomyndighetens nuvarande och kommande rekommendationer. Om det kommer nya direktiv som påverkar en utbildning du anmält dig till, kommer vi informera om detta via mail eller telefon.

Varmt välkommen till våra utbildningar under 2021!

Om du har flera frågor kontakta

Uppdaterat: 2021-10-21

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics