En framtid utan Third Party Cookies - En ny utmaning för annonsörer

2022 stoppar även Google Chrome cookies från tredje part. Det kommer inte längre vara möjligt att samla in data från tredje part cookies från den största aktören på onlineannonseringsmarknaden. Hur ska annonsörer tänka i framtiden?

Under webinariet diskuterar vi bland annat:

  • Vad innebär förändringarna?
  • Vad är skillnaden mellan first party och third party cookies?
  • First party cookies to third party audiences
  • Hur kan jag som marknadsförare förbereda mig på bästa sätt?

 
Sagt av deltagare på webinariet:

"Bra format! Informativt i anpassat kompaktformat (vilket är det man vill ha generellt) men också möjlighet för att ställa frågor. Perfekt upplägg!"

"Nytt ämne och de förklarade det bra, vad som kommer att ske och vad vi som inom kommunikation måste tänka på."

 

Tid: 45 min
Språk: SVE

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics