Sagt av tidigare ERFA-deltagare

Madeleine Björninger, Villaägarnas Riksförbund

I mina ERFA-grupp hade vi alla olika utmaningar och hade kommit olika långt i vårt arbete. 

Det gjorde att min egen möjlighet att inspireras blev desto större jämfört med om alla hade kommit lika långt inom ett område.

Jag uppskattade verkligen alla medverkande i nätverket och att vi hade högt i tak i gruppen. Jag upplevde att alla var mycket kunniga och hade många kloka inspel.

Jag uppskattade kombinationen av bra, aktuella och kompetenta talare från olika branscher med handledare som gav praktiska råd och tips kopplat till mitt eget case.
Det gav mig en rivstart i arbetet med vår egen strategi och planering inom i vårt fall ett helt nytt område!

Jag kan definitivt rekommendera andra att delta i en ERFA-grupp hos Wednesday.
Nu ser jag fram emot att ni utvecklar steg 2, 3 osv inom nätverk CRM!

Jeanette Ejelöv, Skoda Service

Många i min omgivning har deltagit i olika Erfa-grupper och varit väldigt positiva till det. När jag så fick ett erbjudande att själv delta under förra året och det passade bra i min kalender så anmälde jag mig direkt. 

Det vardagliga arbetstempot är ofta väldigt högt och mycket tid går åt till operativt arbete, därför såg jag fram emot att få ägna några dagar åt att lyfta blicken, lära mig mer och förhoppningsvis bli inspirerad. 

Sammansättningen av gruppen spelar en stor roll och jag kan bara konstatera att den spridning vi hade av olika företag var väldigt spännande och gav mig en mängd nya perspektiv. Att sitta och lyssna på ett förändringsarbete i en bransch, långt från min egen, och kunna plocka upp tips efter tips är fantastiskt lärande och utmanande. Långt ifrån allt är möjligt att applicera i mitt eget arbete men skruvar man lite på vad andra gjort så plötsligt uppstår det en ny tanke på lösningar och nya möjligheter. Det var samtidigt roligt och stärkande att själv kunna bidra med mina kunskaper och erfarenheter. 

Önskelistan på ämnen att fokusera på under utbildningen var relevant och en väl avvägd del utbildning, gästföreläsare, varandras case och många diskussioner byggde på min kunskaps- och erfarenhetsbank ordentligt. 

Nätverk är ovärderliga och här fick vi verkligen möjlighet att ta del av varandras kunskaper, företag och specifika arbetsroller. Det har efter utbildningens slut förekommit jobbförfrågningar, tips och rekommendationer och hur väl detta nyttjas efteråt är upp till var och en - men möjligheterna finns! 

En verklig bonus var att utbildningen genomfördes på deltagarnas olika arbetsplatser, vilket ger en större inblick och kännedom om varandras arbetsplatser.

Jag fick förmånen att vid ett utbildningstillfälle presentera ett eget case som mynnade ut i ett antal problemställningar som jag ville ha hjälp med. Efter presentationen ägnades hela eftermiddagen åt diskussioner kring detta och vilken annan metodik kan få så mycket kloka tankar och idéer presenterade för sig? Resultatet av den dagen har varit oerhört värdefullt i utvecklingen av flera projekt på min arbetsplats. Ett tag efteråt kom rådgivarna från Wednesday ut till min arbetsplats och återkopplade till samma case med ytterligare tankar och förslag utifrån deras erfarenheter.

Jag skulle varmt rekommendera alla som behöver inspireras och lyftas i sin egen roll att delta i Wednesdays ERFA-grupper. Väl värd investerad tid och fantastiskt roliga dagar!

Camilla Cramner, Head of Global Customer Value Management Program på TeliaSonera

Att få möjlighet att bygga relation med personer som arbetar inom samma område och på företag i helt andra branscher har varit mycket värdefullt. Gruppen utvecklas och värdet ökar ju fler träffar vi har och ju mer vi lär känna varandra. I vår grupp har några av oss även träffats utanför ERFA-träffarna och utbytt erfarenheter. Extra värde fick jag den gång vi diskuterade mitt case specifikt - det var ju som gratis konsulthjälp - och av så i ämnet insatta personer.

Lena Eckerbom, Trygg-Hansa

Wednesday Relations ERFA-grupp är ett värdefullt och nyttigt avbrott i vardagen. Det ger mig nya infallsvinklar och idéer samtidigt som jag bygger relationer till personer med liknande problem och utmaningar från andra företag. Våra möten är bra förberedda och planerade vilket är viktigt för att ge maximalt värde.

Charlotte Elliot Davidoff, Manager SAS Eurobonus Sverige

Jag har deltagit i ERFA-gruppen om kundklubbar. Det har varit intressant med mycket givande och tagande av erfarenheter. Att få möjligheten att träffa personer i liknande befattningar och möta specialister på området har för mig varit mycket värt. Stämningen i gruppen har varit glad och öppen och alla deltagare har bidragit på ett mycket seriöst vis. Wednesday Relations och Petra har planerat mycket strukturerade och effektiva workshops.

Mikael Malmström, Chef Kort & Försäkring, ONOFF

Jag träffade personer som har liknande mål och ambitioner inom sina respektive företag, som jag har på ONOFF. Många intressanta insikter om att vi är flera som sitter med liknande problem och att det är fler likheter mellan våra jobb än olikheter. För trots att vi satt i olika branscher så brottades vi mer eller mindre med samma problem. Diskussionerna i gruppen gav mig en breddad syn och konkreta tips för min egna verksamhet.

Lina von Post, Marketing Manager, Academic Work

Wednesday Relations ERFA-grupp är både ett effektivt och roligt sätt att utveckla kunskaper, bolla idéer och få ta del av andras erfarenheter inom sitt ansvarsområde. Jag har fått möjlighet att träffa personer från helt andra branscher, vilket varit givande och inspirerande.

Peter Magnusson, Marknadskommunikatör, SJ AB

Att delta i ERFA-gruppen kring online- & email marketing har gett mig möjligheten att lära mig mycket nytt. Dialogen med övriga deltagarna från andra branscher har bidragit till att utveckla min förmåga att möta utmaningar från andra vinklar. ERFA-ledarens planering och styrning av workshopen har skapat en effektiv och kreativ atomsfär.

Malin Vikström, Umeå universitet

För mig har ERFA-gruppen CRM-ansvariga varit otroligt givande och utvecklande. Det är högt i tak och alla delar med sig av sina erfarenheter och problem kring CRM i sin organisation. Vi kommer alla från väldigt olika organisationer och är dessutom i olika faser i CRM-arbetet vilket ger en input som jag aldrig varit med om förut. Jag har fått med mig mycket som jag kan använda i mitt arbete som CRM-ansvarig på universitetet både vad gäller implementering och strategi.

Maria Green

CRM ansvarig, Preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Gabriella Elias

CUSTOMER EXPERIENCE SPECIALIST, SKANDIA

”Var på en mycket inspirerande kurs om kundresor (alltså hur man förbättrar kundupplevelsen genom kultur, arbetssätt, processer, mindset etc.). Kommer tillbaka till Skandia med förnyad energi och motiverad att fortsatt driva CX framåt!”

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics