Kom starkare ur krisen – Sök ekonomiskt stöd för kompetensinsatser

24 mars 2021

Många företag som drabbats hårt under pandemin ser ett fortsatt behov att korttidspermittera personalen. En del av de företag som är berättigade korttidspermittering ser det som en möjlighet att kompetensutveckla sin personal för att ta sig genom krisen med nya kunskaper, som stärker företaget framöver.

Enligt ett beslut som togs av riksdagen vid årsskiftet 2020/2021 kan arbetsgivare som ansöker om stöd för korttidspermittering, samtidigt ansöka om ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Ansökan om stöd öppnar den 29 mars 2021 och det går även att söka stöd retroaktivt för kompetensinsatser som gjorts sedan 1 januari 2021.

Stödet kan uppgå till 60% av företagets kostnader för kompetensinsatsen. Stödet ska uppmuntra företag att fortsätta kompetensutveckla och stärka sin personal genom krisen och utnyttja tiden till fullo. Så här skriver Tillväxtverket på sin hemsida om varför kompetensinsatser under krisen är viktigt:

”Kompetensinsatser kan vara en möjlighet för företag att inte bara överleva tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, utan också att investera i kompetens som kan stärka företaget på kort och lång sikt. För individen kan det också vara en möjlighet att stärka sin ställning både på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden i stort.”

Är du nyfiken på hur du kan kompetensutveckla dig hos oss? Vi har halvdags-, heldags och certifieringsutbildningar inom CRM, Marketing Automation, Sociala Medier och marknadsföring. Du är även varmt välkommen att höra av dig till Operations Manager, för frågor om hur vi kan hjälpa er ta nästa steg i er utveckling genom t.ex. konsultförmedling eller en skräddarsydd kurs .

Presskontakt

Mats Gustafsson

(+46)8 - 642 21 90

Email

Maria Green

CRM ansvarig, Preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics