June - Nycertifierad Social Media Manager

20 mars 2020

Första omgången av vår populära certifieringsutbildning Social Media Manager är genomförd och vi har första kullen alumner! Vi har frågat June som har deltagit på utbildningen vad hon tyckte om utbildningen, vad hon tar med sig och hur framtiden ser ut.

Hej June! Berätta lite kort om dig och din bakgrund.
Jag har jobbat med printmedia nästan hela mitt yrkesverksamma liv och startade redan under studietiden som chefredaktör för Lärarhögskolans studenttidning. Med undantag för ett par år med studier, en sprucken IT-bubbla och ett receptionistjobb så hamnade jag på printannonssidan där jag varit verksam både som koordinator och formgivare i mer än 15 år.

De senaste åren har jag jobbat på Adviser Studio - en liten produktionsbyrå där jag är projektledare med ansvar över nya kunder och projekt.

Vad var det som fick dig att söka till utbildningen Certified Social Media Manager?
Vi insåg ganska snabbt vidden av att ha en expert på sociala medier inhouse. Speciellt då vi på Studio sätter en ära i att ta hand om våra kunders hela affär. Eftersom ingen hade den kompetensen och jag jobbar med nya projekt så blev det naturligt att jag var den som skulle söka utbildningen.

Vad har du fått med dig från utbildningen?
Jag har lärt mig hur viktigt det är att ha en bra plan för sociala medier och att fler plattformar absolut inte betyder större räckvidd.

På vilket/vilka sätt har du fått användning av det du lärde dig under utbildningen?
Just nu har vi två kunder som vi sköter sociala medier för, samt våra egna såklart. Utan den kunskap som jag fick från utbildningen hade vi inte kunnat göra ett så pass bra jobb som vi gör i dagsläget.

Vad tyckte du om upplägget på utbildningen? (dvs. 5 dagar med ca 2 veckors mellanrum, en grupp på ca 10 personer, dynamiken, hemuppgifterna etc.)

Jag gillade att det fick gå lite tid mellan utbildningsdagarna så att kunskapen kunde smälta in. Jag tyckte också att det var bra att vi inte hade läxor på det sätt att det skulle presenteras en massa saker framför klassen. Det hade bara adderat ett extra lager med press i mitt fall. Bättre istället att generellt prata om eventuella motgångar eller frågor som uppkommit när alla gjort sina respektive uppgifter. 

Har du något konkret exempel i din roll där du har använt dig av någon kunskap du fick med dig från utbildningen?
Ja, jag har jobbat med att lägga upp en krisplan för Studios SoMe. Något som kommit till användning nu under dessa kristider.

Jag har även jobbat mycket med det vi fick lära oss om att jobba med bilder för Instagram. Speciellt för vår kund Brukshunden (@tidningenbrukshunden). Då jag byggt kundens SoMe-plattform från grunden så har jag kunnat bestämma tonalitet och hur vi ska jobba med bilder. Något som resulterat i att vi gått från 0 följare till 1200 i dagsläget.

Vad händer härnäst för dig?
Vi kommer att fortsätta jobba med våra existerande kunder och letar hela tiden efter nya projekt. Näst på tur står bygga en poddstudio men jag skulle personligen också vilja fördjupa kunskaperna i att jobba mer med rörligt content.

Vem rekommenderar du att gå denna utbildning?
Alla som behöver en grundkurs i SoMe. Som kanske jobbar lite med det redan men behöver få intryck från hur andra jobbar och vilka möjligheter de olika plattformarna har, så du inte sitter och använder bara 40% av en plattforms kapacitet!

Läs mer om utbildningen Certified Social Media Manager

Presskontakt

Mats Gustafsson

(+46)8 - 642 21 90

Email

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics