Heheheheh

 

Dag 1. Helhetsbild CRM & Lojalitet

- Trender, terminologi, målsättning och grundpelare för framgångsrikt CRM & lojalitetsarbete

Introduktion / Syfte med utbildningen / Certifiering / Vem är vem
Omvärld & Kunder - Varför blir CRM & Lojalitet allt viktigare?
Begrepp och definitioner – vad är vad och hur hänger de ihop? T. ex. CRM, CLM, CVM, CEM/NPS
CRM Barometern – Svenska företag och deras CRM arbete
 Övergripande målsättning och nyckeltal
 Grundpelarna i CRM och lojalitetsarbetet 


asas

  • Hur bygger du ditt case för att jobba med kundupplevelse och kundlojalitet?
  • Hur beter sig kunder i olika lojalitetssegment?
  • Utvecklingen av NPS från mätetal till metod och managementmodell.
  • Best-practice och fallgropar i att bygga ett NPS-program.

heje heje hejeasdsdasd 

öplkpkpo

jgfhjghjghj fdgdfg 

asdasd

asdasd

apokspodakopsdkaopsdadoapkoaepokraporkaepork apoekrpoaekrpoakerpoaek prokaeprkapoerkaepor kapoerkapoerkapoerkaeporkapoerkaer

oapkoaepokraporkaepork apoekrpoaekrpoakerpoaek prokaeprkapoerkaepor kapoerkapoerkapoerkaeporkapoerkaer

påaksdpoaksdpokaspodkaspod jlkjl  jlkjlkj jioj ijo ioj ioj io 

LÄMNA DIN E-POSTADRESS!!

Hej

Kurstillfällen
23/10

Hej 

 

yrytrytr

fhgfhfhh

Citat från mig 

Emma

LinkedIn Add to Profile button

Maria Green

CRM ansvarig, Preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Gabriella Elias

CUSTOMER EXPERIENCE SPECIALIST, SKANDIA

”Var på en mycket inspirerande kurs om kundresor (alltså hur man förbättrar kundupplevelsen genom kultur, arbetssätt, processer, mindset etc.). Kommer tillbaka till Skandia med förnyad energi och motiverad att fortsatt driva CX framåt!”

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics