Wednesday Academy

Agilt arbetssätt – effektivisera ditt marknadsteam

Dagens komplexa marknadsföringslandskap innebär ständigt ändrade förutsättningar och kräver att vi som marknadsförare kan anpassa oss och agera i ett allt högre tempo. Att applicera lean-startup-tänkande kombinerat med agila metoder inom marknadsföring är ett recept för framgång. Att införa agila metoder på ett marknadsteam är ett helt nytt angreppssätt som innebär att bygga en lärande kultur där ledarskap och arbetssätt radikalt förändras.

Denna kurs kommer att ge dig en introduktion till hur marknadsteam blir mer effektiva med hjälp av agil metodik, hur din roll som chef/projektledare förändras, samt hur ni som organisation kommer igång med en agil transformation.

Maria Cederlund

Marketing Manager, SJ

”Engagerade, motiverande och enormt kunniga föreläsare. De var mycket kunniga och även massor av konkreta exempel från verkligheten som förgyllde dagen ytterligare”

Innehåll

Du kommer att förstå hur agil metodik kan appliceras på ett marknadsteam, vilka krav om kommer att ställas på dig som chef/projektledare, samt hur en agil transformation struktureras.

  • Introduktion till Agile Marketing
  • Organisationsstruktur med agilt arbetssätt
  • Ledarskap - Hur ska jag som chef/projektledare agera i en ny struktur?
  • Introduktion till agila metoder - Exempel och prova på olika metoder
  • Agil transformation – Hur börjar man? Vilka är utmaningarna?

Det här får du med dig

  • Kunskap om hur en marknadsavdelning kan organisera sig och förändra arbetssättet för att skapa mer innovationskraft och motivation hos medarbetarna.
  • Förståelse för hur du ska agera när ett agilt arbetssätt införs.
  • Konkreta tips på hur en agil transformation läggs upp och vilka utmaningarna är.

För vem?

Kursen är perfekt för dig som leder – eller är en del av – stora eller små avdelningar/team/projektgrupper som jobbar med marknadsföring, CX och kommunikation. Du kanske jobbar som chef eller ledare på marknadsavdelning i behov av förändring, alternativt som marknadsförare, kommunikatör eller projektledare i team som hanterar webb, marknadsföring, kommunikation eller sociala medier. Oavsett roll har du identifierat ett behov av att förändra ert arbetssätt så att ni kan arbeta mer effektivt tillsammans. 

"Proffsigt framförande med tydligt, enkelt och begripligt innehåll"

"Tydligt i såväl framförande som innehåll. Föredömligt!"

"Bra tempo med tydliga punkter som kändes pedagogiska och lättbegripliga"

Aktuella tillfällen

Denna kurs erbjuds endast som en skräddarsydd kurs. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningsupplägg och vi gör det genom att vara snabba, flexibla och lyhörda för era behov. Läs mer här eller kontakta oss på .

ENDAST SOM SKRÄDDARSYDD KURS
Anmäl dig här
Real Time Web Analytics