Wednesday Academy

Amazon - En väg till nya kunder och marknader

Lär dig vad som krävs för att lyckas på Amazon

Denna halvdagsutbildning ger dig en tydlig bild av de viktigaste delarna av Amazon och hur företag kan och bör ta de första stegen till att göra produkter tillgängliga via Amazon.

Under en fullspäckad halvdag kommer du få användbara insikter i hur Amazons digitala ekosystem är uppbyggt. Du kommer även få inblick i Amazons dominans inom flera områden som är avgörande för framgångsrik e-handel idag t.ex. logistik, distribution, digital marknadsföring och varumärkesskydd. Dessutom får du tips på hur du kan och bör utnyttja dessa lösningar och möjligheter för att hitta nya kunder och etablera ditt företag på nya marknader.

Innehåll

   Användbara insikter i hur Amazons digitala ekosystem är uppbyggt.

   Hur Amazons dominans inom flera områden är avgörande för framgångsrik e-handel idag.

   Logistik och distribution, digital marknadsföring och varumärkesskydd.

   Hur du kan och bör utnyttja lösningar och möjligheter för att hitta nya kunder.

   Hur du kan och bör utnyttja lösningar och möjligheter för att etablera er på nya marknader.

Program

08.30-09.00 | Digitalt klassrum öppnar

 

09.00-09.15 | Välkomnande och introduktion

 • Introduktion av lärare

09.15-10.15 | Amazons olika delar och möjligheter för försäljning

 • Amazons ekosystems olika delar och dess inverkan på varandra.
 • Möjligheter att sälja via Marketplace-plattformen (Seller vs Vendor) ur ett nordiskt perspektiv.
 • Vanligast förekommande utmaningar och möjligheter med de olika lösningarna och alternativen.

10.15-10.30 | Paus

 

10.30-11.15 | Amazons logistik och distribution

 • Hur kan jag använda Amazons logistiklösningar på bästa sätt, och hur fungerar det?
 • Vad är FBA och FBM?
 • När och i vilka sammanhang är alternativen bäst lämpade och vilka kostnader är associerade med det?

11.15-11.30 | Paus

 

11.30-12.15 | Marknadsföring och synlighet på plattformen

 • Hur får jag mina produkter att rankas högt och prioriteras av Amazon sökmotor A10 (SEO)?
 • De olika delarna som har störst inverkan på min exponering och försäljning på Amazon.
 • Vikten av Reviews och "to-do" för att få folk att lämna ett utlåtande efter genomfört köp.
 • Grunderna för annonsering (PPC & Display).

12.15 | Sammanfattning, diskussion och avslutning

 

Det här får du med dig

   Grundläggande insikter och en förståelse för hur Amazon fungerar.

   Konkreta tips om vad som krävs för att lyckas på Amazon.

   Insikter för att kunna göra en avvägning om Amazon passar ert företag och produkter.

   Best Practice ur ett nordiskt perspektiv.

   Möjlighet att nätverka och diskutera med andra framstående företag i samma bransch.

För vem?

Utbildningen är för personer och e-handelsföretag som vill lära sig mer om Amazon och plattformens möjligheter. Antingen har du redan en lanseringsplan, eller är du på väg att börja sälja på Amazon. Du arbetar antagligen idag som t.ex. VD, CFO, Business Developer eller eCommerce Director.

Lärare

Dag Bengtson

Sales Director & Partner, The Early Birds

Dag har en omfattande kunskap, erfarenhet och insikt i hur Amazon som kanal och plattform fungerar och vilka krav som ställs för att lyckas. Dag arbetar på e-handelsbyrån The Early Birds, som arbetar med över 30 svenska och internationella företags närvaro och användning av Amazons marknadsplatser. Dag har en bakgrund från MTG, Fox Interactive och var på Facebook när de öppnade sitt nordiska kontor. De senaste åren har Dag även varit konsult inom digital marknadsföring och projekt med fokus på e-handel. 

Kommande tillfällen

Denna kurs erbjuds endast som en skräddarsydd kurs. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningsupplägg och vi gör det genom att vara snabba, flexibla och lyhörda för era behov. Läs mer här eller kontakta Klara Sernemyr på tel 073-320 70 99 alt. .

ENDAST SOM SKRÄDDARSYDD
Anmäl dig här
Real Time Web Analytics