5-dagars Utbildning

Certified CRM & Loyalty Manager

Bygg kundrelationer i världsklass i en datadriven värld!

Vill du vidareutveckla eller påbörja kundlojalitetsarbetet i ditt företag? Det här är utbildningen för dig som vill ha ett helhetsperspektiv på kundrelationsarbetet i en datadriven, digital värld. Du får med dig kunskap, strategier, inspiration från case, konkreta metoder och verktyg för att bygga kundrelationer i världsklass för ditt företag. Genom att varva teori och praktiska övningar under utbildningen med självstudier kan du löpande implementera din kunskap till företaget och tillämpa i ditt CRM-arbete. Utbildningen resulterar i en meriterande certifiering som CRM & Loyalty Manager.

Varje grupp består av max 16 deltagare för att det ska bli en bra dynamik och lämna utrymme för värdefullt nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Några av alla företag som certifierats hos oss

tidigare deltagare

"Så mycket var bra med utbildningen! Upplägget med 5 teman, företagscase, proffsiga föreläsare, Wednesday Relations administration, lärare Camilla Cramner m.m."

Tidigare deltagare

"Utbildningen ger dig nya verktyg som du kan jobba med direkt efter genomförd utbildningsdag och du behöver inte genomgå hela utbildningen för att göra stora förändringar i det dagliga jobbet med CRM eller kundlojalitet."

tidigare deltagare

"Jättebra och givande! Utbildningen gav praktiska verktyg och en bra förståelse för helheten och en bra och heltäckande bild av området, trender, historik samt relevanta nutida case som ger inspiration."

Du kommer lära dig:

   Trender inom datadriven marknadsföring

 • Customer Value Management, Next Best Action
 • Marketing Technology och Marketing Automation
 • Omnikanal-marknadsföring
 • Artificial Intelligence 

   Strategisk kundlojalitet och olika metoder

 • SKI, NPS och KPI
 • Värdesegmentering
 • Lojalitetskoncept

   Praktiska arbetssätt

 • Att sätta mål, mäta och ta fram kundstrategier och segmenteringsmodeller
 • Former för lojalitetskoncept
 • Utmaningar, framgångsfaktorer och hur du organiserar arbetet
 • Case och Best Practice

   Kundlivscykel, kundresor och kundflöden

 • Customer Experience och Customer Journey Mapping

Maria Green

CRM ansvarig, Preem

En heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal” 

Program hösten 2023

Utbildningen består av fem heldagar + självstudier. Du får med dig kunskap, strategier, inspiration från case, konkreta metoder och verktyg för att bygga kundrelationer i världsklass för ditt företag. 

Tid: 09:00-17:00 (frukost och registrering från kl 08:30)
Plats: The Park | Hälsingegatan 49 Stockholm eller Online (du bestämmer hur du vill delta)

 

Dag 1. Helhetsbild CRM & Lojalitet

- Trender, terminologi, forskning, målsättning och grundpelare för framgångsrikt CRM & lojalitetsarbete

Introduktion / Syfte med utbildningen / Certifiering / Vem är vem
Omvärld & Kunder - Varför blir CRM & Lojalitet allt viktigare?
Begrepp och definitioner – vad är vad och hur hänger de ihop? T. ex. CRM, CLM, CVM, CEM/NPS
 Övergripande målsättning och nyckeltal
 Grundpelarna i CRM och lojalitetsarbetet 
CRM Barometern – Svenska företag och deras CRM arbete
Kundlojalitet och kända forskningsresultat vad gäller effekter av lojalitetsprogram / initiativ


Dag 2. Allt börjar med kunden

- Kundinsikt, Customer Experience och kundstrategier / Customer Value Management

 Kartlägg din kundrelation
 Vad driver nöjdhet och lojalitet och hur kan du påverka? (SKI)
Customer Experience och Net Promotor Score (NPS)
 Case - Kunddriven affärsutveckling
 Kundportföljen och KPI’er, tex Customer Lifetime Value (CLV)
Kundstrategi och värdesegmentering
Differentierat erbjudande och lojalitetskoncept


Dag 3. Kundlivscykeln, kundresor, lojalitetsprogram

- Basen för din kundbearbetning

Kundlivscykeln – basen för din proaktiva, differentierade bearbetning
Kundflöden och KPIer
Kundresor -  Customer Experience & Customer Journey Mapping   
Olika former av lojalitetskoncept
Lojaliserande kommunikation
Case - Lärdomar om CRM, CVM, lojalitet m.m.


Dag 4. Data och Marketing Technology

- Ny teknik och plattformar för skräddarsydd kommunikation och kundhantering

Customer Value Management - vad krävs för att kunna hantera kunden one-to-one
 Single view och marketing automation omnikanal-outbound/inbound
 Next best action marketing
Advanced analytics & Big data
AI (artificiell intelligens)
Ekosystem och IT-struktur
Bygga en roadmap
Case - Kundanalys, en överblick och Swedbank.


Dag 5. Organisation & framgångsfaktorer

- Driva CRM & Loyalty internt, arbeta agilt, relation mellan olika avdelningar

Hur du driver en CRM & Loyalty satsning internt
Att bygga en CRM-organisation - roller och ansvar
Relation mellan CRM, CX och Marknad
Vikten av tvärfunktionellt samarbete
Agil marknadsföring
Case och exempel - "The Vattenfall Journey"
Summering & Avslutning
 Avslutande mingel & drink


Certifiering

- Certifiering och diplom sker online efter utbildningsdag 5

 Online veckan efter sista utbildningsdagen
 Beräknad tid ca 2-3 timmar
 Certifikat efter godkänd certifiering

Petra Locher

CRM StRATEG, VÄSTTRAFIK

"Utbildningen var mycket bra och har givit mig en bred kunskap om CRM i dess alla former, trender och vad som driver utvecklingen inom området. Men också konkreta verktyg för att komma vidare, bl. a. de fyra pelarna."

Pris

Klassrum eller online: 39 900 kr ex moms
Välgörenhetsorganisation med 90-konto: 40% rabatt. Ange rabattkod VIP-90.*

Ingår i priset:

 • 5 heldagar med undervisning i klassrum eller online
 • Totalt 45 lektionstimmar + självstudier
 • Certifikat efter godkänt certifieringsprov
 • Fika och lunch samtliga dagar
 • Exklusiv tillgång till allt utbildningsmaterial inkl. presentationer
 • After Work efter sista tillfället
 • Medlemskap i exklusivt Alumni-nätverk med tidigare deltagare

*Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Vem borde gå?

Utbildningen passar dig som idag t.ex. arbetar som:

 • CRM-ansvarig, CRM-analytiker, Loyalty & Growth Manager, CRM Specialist, Customer Experience Manager, Marknadsansvarig, Customer Insight Manager

Eller så är du inte något av ovan än, men vill gärna bli. Då är den här utbildningen perfekt för dig att skaffa dig all kunskap du behöver och genom ett certifikat bli den bästa kandidaten för ditt framtida jobb. 

Några av företagen som har gått utbildningen: Svenska Spel, SEB Kort, Friskis & Svettis Stockholm, Länsförsäkringar, Jusek, Skånetrafiken, Preem, Pfizer, Folksam, Adlibris, Läkare utan gränser, Plantagen, Telia, Naturskyddsföreningen, KTH, Elon, Swedbank, ICA Maxi, Polestar med flera.

Vad krävs av dig?

   Du bör idag arbeta med marknadsföring eller CRM och ha insikt i kundrelationsarbete.

   Du delar med dig under utbildningen.

   Du har ett starkt intresse för ämnen så som kundvård, kundlojalitet, kundresan, kundflöden.

   Du är peppad på att bli Certified CRM & Loyalty Manager.

Hur övertalar jag chefen att få gå?

Här är några bra argument! 

   Marknadsföring ändrar sig drastiskt och ständigt. 

   Kunder förväntar sig proaktiv, skräddarsydd kommunikation som hänger ihop över alla kanaler.

   Att skapa en kundupplevelse i världsklass är en viktig konkurrensfördel på marknaden och vi måste hänga med i utvecklingen.

   Ökad kompetens inom CRM och lojalitet leder till ökad lönsamhet.

   Det är 5-7 gånger billigare att behålla en kund än att skaffa en ny kund.

   Kunskap om ny marketing technology är en förustättning för att vara konkurrenskraftig.

   Vi vill bli mer data och kunddriva men behöver verktyg och metodik.

Huvudlärare

Huvudlärare för utbildningen är Camilla Cramner. Du kommer också träffa och lära av inbjudna experter, vilket också ger ett utmärkt tillfälle att nätverka och skapa nya kontakter med experter inom området.

Camilla Cramner

CRM & loyalty EXPERT

Camilla har ett brett perspektiv på kundrelationer genom lång erfarenhet från seniora positioner inom Kundlojalitet, Marknad, Varumärke, Customer Experience och CRM/CVM på stora multinationella företag. Camilla har tex drivit en internationell satsning på Telia Company runt Customer Value Management. Idag driver hon LoyaltyFactory som erbjuder  utbildningar, workshops, strategier och lösningar inom CRM/CVM, CX, Customer Loyalty. Camilla är idag en flitigt anlitad talare och även nätverksledare för Marknadsföreningens nätverk inom CRM, CX, Kundlojalitet.

"Camilla var fantastisk. Vilket engagemang, positivitet och glädje. Bästa utbildningen jag gått!"

”Inspirerande – Camilla förmedlar en känsla av att ingenting är omöjligt”

”Mycket kompetent och erfaren – det är sällan man hittar en person som har så bred förståelse hela vägen från marknadsföring till data och teknik”

"Camilla har varit en klippa med stor kunskap och kloka svar på alla våra nyfikna frågor. Hon har bred branchkunskap och är pedagogisk och lägger stor vikt vid att vi alla ska utvecklas."

Gästföreläsande experter:

Pelle Backmann, Head of Customer Value Communication Corporate Swedbank
Pelle Backmann kommer berätta om Swedbanks satsning på Customer Value Communication och Next best action. Ett spännande case om hur banken förflyttar sig från produktcentrisk till kundcentrisk kommunikation och hantering. Från en bransch med mycket kunddata har man implementerat personaliserad och automatiserad kundkommunikationen i en omni-channel kontext genom att använda marketing automation och avancerad analys. Detta kräver ett gediget arbete vad gäller kundresor, segmentering, avancerad analys och inte minst ett förändrat arbetssätt

Magnus Söderlund, Professor Handelshögskolan och prisbelönad författare
Magnus är författare till flera prisbelönade böcker om kundlojalitet. Han besöker oss och delar med sig av sin kunskap om kundlojalitet och kända forskningsresultat vad gäller effekter av lojalitetsprogram/initiativ.

Malin Wahlberg, VD Wiraya
Malin kommer beskriva hur företag idag arbetar med CRM och Marketing Technology. Vi kommer även gå igenom mognadsgraden inom dessa områden samt diskutera specifika exempel i gruppen. 

Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex
Johan kommer djupdyka i olika sätt att mäta strategisk kundlojalitet och på djupet förstå drivkrafter för lojalitet och hur dessa ändrats över tid och vad som är viktigt idag.

Gustav Rengby, Partner & Consultant på analysföretaget RandomForest
Föreläsningen syftar till att beskriva vilka metoder som finns och hur de kan användas för att nå ett förbättrat kundmöte samt belysa detta med case. Vi går även igenom begrepp som advanced analytics och big data.

Camilla Tyboni, CX Lead, Vattenfall Försäljning Norden
Vattenfall har som ett av få företag gått hela vägen mot att organisera sin försäljnings- och marknadsverksamhet utifrån kundens resa och infört tvärfunktionella agila team i syfte att öka kundfokus och agera snabbare. Camilla berättar om hur arbetssättet kombinerar insikter om kundens resa och behov med att förbättra kundupplevelsen i touchpoints och bygga lojalitet.

Johan Svensson, Consultant – Organizational Design, Recoordinate
Johan Svensson är konsult inom Business agility och agilt arbetssätt från Recoordinate. Han har lång erfarenhet av arbete med att förbättra arbetsprocesser och organisationsstrukturer på framför allt sälj- och marknadsavdelningar. Recoordinate var med och stöttade Vattenfall i sin agila transformation från idé till “new normal”.

Christel Hedin, Strateg & projektledare Abakus
Christel startade Abakus, en av Sveriges främsta byråer inom CRM och direkt, för hela 14 år sedan. Hon jobbar som strateg och projektledare med bland annat med uppdragsgivare som If Skadeförsäkringar och Försvarsmakten

Intresseanmälan

För mer information och prisuppgift, lämna en intresseanmälan.

kommande utbildningsstart:
Startdatum: 5 oktober 2023 Delta fysiskt i lokal eller online Pris: 39 900 kr
Anmäl dig här
Real Time Web Analytics