Wednesday Academy

Customer Lifetime Value

Öka värdet på kundbasen genom att mäta rätt nyckeltal och fokusera på rätt kunder

I takt med ökat fokus på CRM, Customer Experience och kundarbetet, efterfrågas i högre grad även tydliga mått på framgång i ekonomiska termer. Många företag misslyckas med sina satsningar p.g.a. att de inte kan påvisa ökad lönsamhet.

En anledning till att företag misslyckas är att alla kunder behandlas lika trots olikheter i både värde och engagemang. En annan anledning är att företag inte satt relevanta och mätbara mål i kunddimensionen. Kunden är företagets viktigaste tillgång och du måste därför kunna räkna på värdet av din kundbas och effekter av olika strategier!

tidigare deltagare

"Superspännade ämne som är lätt att ta till sig och omvandla till kunskap i vardagen. Bra balans mellan teori och exempel för ökad förståelse. Bra gruppdiskussionen, värdefullt att få dela med sig av erfarenheter och funderingar med andra deltagare."

Innehåll

Denna utbildning lär dig:

 • Hur du sätter relevanta nyckeltal för kundarbetet.
 • Hur du räknar ut Customer Lifetime Value (CLV).
 • Hur du hanterar din kundbas utifrån värde för att skapa långsiktig lönsamhet. 
 • Hur du gör en värdesegmentering och vilka strategier du bör ha för olika segment samt hur det är kopplat till Customer Lifetime Value. 
 • Genomgång av kundlivscykeln och hur även den kan kopplas till uträkning av Customer Lifetime Value.

Fokus under utbildningsdagen är att du ska lära dig praktiska kunskaper. Du får med dig verktygen för att gå tillbaka till ditt företag med starka argument till ledningsgruppen och personer med finansiellt ansvar.

Program

08.30-09.00 | Registrering och öppning av zoom

09.00-09.30 | Välkomnande och introduktion

09.30-10.30 | Customer Lifetime Value & The Loyalty Effect

 • Målet med och effekten av ett framgångsrikt kundarbete (CRM, CX, Lojalitet).
 • Hur du skiljer på nyckeltal för emotionell lojalitet (X-data) och beteendemässig lojalitet (O-data).
 • Metoder för att kartlägga kundlojalitet.
 • Genomgång nyckeltal som CLV, NPS, Retention, Churn, Duration, och kundflöden.
 • Så får du ihop nyckeltal för CRM och Customer Experience.    

10.30-10.45 | Förmiddagspaus

10.45-12.00 | Strategic Value Segmentation

 • Räkna fram, definiera och förstår dina värdesegment.
 • Hur du gör en kundportföljanalys/decilanalys som kombinerar intäkter, beteendedata och nöjdhet.
 • ”80/20-regeln”.
 • Best Practice Case från olika branscher.
 • Vilka är dina bästa kunder?
 • Hur kan vi få fler kunder med samma beteende?
 • Har du många inaktiva eller till och med olönsamma kunder?
 • Var finns största potentialen?
 • Praktisk räkneövning.

12.00-13.00 | Lunch

13.00-14.00 | Strategier för att maximera CLV baserat på dina värdesegment

 • Hur hanterar du olika segment på olika sätt och med olika mål.
 • Beprövade strategier för att maximera CLV.
 • Differentierat 'Value Proposition'.
 • Lojaliserande koncept och aktiviteter som fungerar.

14.00-14.30 | Case – praktisk övning

14.30-14.45 | Eftermiddagspaus

14.45-15.45 | Kundlivscykeln – strategier och KPIer

 • Hantera kunder utifrån en tidsaxel och utifrån olika situationer.
 • Beprövade strategier för hur du kan påverka intäkterna i olika faser.
 • Definiera din egen modell.
 • Identifiera var du har både dina möjligheter och utmaningar.
 • KPIer

15.45-16.15 | Case – praktisk övning

16.15-16.45 | Business Case

 • Genomgång och exempel på hur du kan räkna olika investeringar i kundarbetet, t.ex. Marketing Automation eller lojalitetskoncept.

16.45-17.00 | Summering och avslut

Det här får du med dig

   Strategiska nyckeltal för kundarbetet, definitioner och hur du räknar ut dessa.

   Hur du får ihop nyckeltal för CRM och CX och för beteendemässig och emotionell lojalitet.

   Hur du använder nyckeltal som underlag för kundstrategier och differentierad kundbearbetning som ökar lönsamheten.

   Case, räkneexempel, mallar, övningar och beprövade modeller som du kan implementera på arbetsplatsen.

Inför endagsutbildningen

Du kommer bli tillfrågad att svara på några frågor för att läraren ska förstå var ni befinner er i just ditt företag. Du kommer även få lite kort material att läsa som är underlag för diskussioner och för att maximera värdet på dagen.

Lärare

Camilla Cramner

CRM & loyalty Expert

Camilla har ett brett perspektiv på kundrelationer genom lång erfarenhet från seniora positioner inom Kundlojalitet, Marknad, Varumärke, Customer Experience och CRM/CVM på stora multinationella företag. Camilla har tex drivit en internationell satsning på Telia Company runt Customer Value Management. Idag driver hon LoyaltyFactory som erbjuder  utbildningar, workshops, strategier och lösningar inom CRM/CVM, CX, Customer Loyalty. Camilla är idag en flitigt anlitad talare och även nätverksledare för Marknadsföreningens nätverk inom CRM, CX, Kundlojalitet.

tidigare deltagare

"Riktigt gedigen kompetens och erfarenhet inom området. Och dessutom en fantastisk förmåga att förmedla och lära ut." 

Vem borde gå?

✔ CRM & Loyalty Managers

✔ Customer Experience ansvariga

✔ Marknadsansvariga

✔ CRM-analytiker

✔ Customer Insight managers

✔ Varumärkesansvariga

✔ Kundklubbsansvariga

✔ Growth marketers 

Intresserad av skräddarsydda kurser?

Samtliga av Wednesday Academys utbildningar kan genomföras skräddarsytt för just ditt företag och team. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningsupplägg och vi gör det genom att vara snabba, flexibla och lyhörda för era behov. Läs mer här eller kontakta oss på

ENDAST SOM SKRÄDDARSYDD
Anmäl dig här
Real Time Web Analytics