Wednesday Academy

Customer Value Management - så maxar du CLV

Maxa dina kundrelationer genom att
använda data och CLV för att skapa 
kundstrategier och differentierad
kundbearbetning som ökar lönsamheten

Det här är kursen för dig som vill ligga i framkant vad gäller kund och datadrivet arbetssätt och vill gräva guld i din kundbas! Customer Value Management (CVM) handlar om vi hur vi både förstår och levererar på bättre kundupplevelser samt hur vi maximerar värdet av våra kundrelationer genom smart segmentering och förståelse för kunders olikheter.

Customer Lifetime Value (CLV) är en viktig datapunkt i CVM och vi kommer gå igenom hur du kan räkna ut CLV och använda det som ledstjärna i din kundbearbetning. Du kommer få tydliga verktyg och metoder för hur du kan ta arbetet vidare efter kursen, samt inspirerande exempel från olika branscher. CVM som titel och ansvar växer i en alltmer kund- och datadriven värld.

Då ämnets natur är i konstant förändring kan små ändringar i innehåll ske.

tidigare deltagare

"Superspännade ämne som är lätt att ta till sig och omvandla till kunskap i vardagen. Bra balans mellan teori och exempel för ökad förståelse. Bra gruppdiskussionen, värdefullt att få dela med sig av erfarenheter och funderingar med andra deltagare."

Innehåll

Du kommer lära dig om:

 • Varför CVM är en strategi som driver tillväxt i kampen om kunderna
 • Hur du skapar en strategi för Customer Value Management (CVM) 
 • Hur du mäter och använder Customer Lifetime Value (CLV) i kundarbetet
 • Hur du arbetar med de fyra pelarna i CVM för att maximera lojalitet och lönsamhet och tar arbetet med personalisering mot nya höjder
 • Värdesegmentering och value propositions-vilka är dina ”Royals och Loyals” 
 • Kundlivscykel & kundresor – hur du maximerar värde och kundupplevelse i varje fas av kundlivscykeln genom mikrosegmentering   
 • Omnikanal & Next best action- så skapar du värde i kanalerna, känner igen kunden, levererar rätt budskap och en sömlös kundupplevelse
 • Analytics och AI – så identifierar du dina use case för AI för CVM   

Program

08.30-09.00 | Registrering & frukost

09.00-09.30 | Välkomnande och introduktion

09.30-10.30 | Customer Value Management - why now?

 • En Teknikrevolution driver en Kundrevolution
 • Personalisering som värdeskapare
 • Definition Customer Value Management
 • Typiska frågeställninar inom CVM
 • Emotionell och Beteendemässig lojalitet      

10.30-10.45 | Förmiddagspaus

10.45-11.15 | Strategiskt ramverk CVM (Why, What, How) och de fyra pelarna för framgång

 • Värdesegmentering
 • Kundlivscykeln
 • Omnikanal
 • Analytics/AI

11.15-12.00 | Customer lifetime value (CLV) – the North star i CVM

 • Förstå din kundrelation, sätt rätt måltal och värde på din främsta tillgång   
 • Kund KPIer och mätetal på kundrelationen
 • Så räknar du ut CLV och får ihop emotionell och beteendemässig lojalitet
 • Räkneövning och best practice för att öka CLV

12.00-13.00 | Lunch

13.00-14.15 | Värdesegmentering 

 • Hur du identifierar dina ”Royals & Loyals”

 • 20% av kunderna står för 80% av intäkterna

 • Exempel på strategier för differentiering  

14.15-15.30 | Kundlivscykel och kundresor 

 • Basen för proaktiv, personaliserad bearbetning
 • Hur CVM optimerar värdet i varje fas i kundlivscykeln
 • Kundlivscykeln adderar upp till CLV
 • Skapa din egen modell-var är din tillväxtpotential?

15.30-15.45 | Eftermiddagspaus

15.45-16.30 | Omnikanal marketing automation & AI – Personalization at scale

 • Känn igen kunden i alla kanaler, outbound och inbound

 • Så skapas Next best actions  

 • Use case för prediktiv analys och AI  

16.30-17.00 | Sammanfattning & reflektion


Det här får du med dig

   Strategiska nyckeltal för kundarbetet, definitioner och hur du räknar ut dessa.

   Hur du får ihop nyckeltal för CRM och CX och för beteendemässig och emotionell lojalitet.

   Hur du använder nyckeltal som underlag för kundstrategier och differentierad kundbearbetning som ökar lönsamheten.

   Case, räkneexempel, mallar, övningar och beprövade modeller som du kan implementera på arbetsplatsen.


Inför endagsutbildningen

Du kommer bli tillfrågad att svara på några frågor för att läraren ska förstå var ni befinner er i just ditt företag. Du kommer även få lite kort material att läsa som är underlag för diskussioner och för att maximera värdet på dagen.


Lärare

Camilla Cramner

CRM & loyalty Expert

Camilla har ett brett perspektiv på kundrelationer genom lång erfarenhet från seniora positioner inom Kundlojalitet, Marknad, Varumärke, Customer Experience och CRM/CVM på stora multinationella företag. Camilla har tex drivit en internationell satsning på Telia Company runt Customer Value Management. Idag driver hon LoyaltyFactory som erbjuder  utbildningar, workshops, strategier och lösningar inom CRM/CVM, CX, Customer Loyalty. Camilla är idag en flitigt anlitad talare och även nätverksledare för Marknadsföreningens nätverk inom CRM, CX, Kundlojalitet.

tidigare deltagare

"Riktigt gedigen kompetens och erfarenhet inom området. Och dessutom en fantastisk förmåga att förmedla och lära ut." 

Vem borde gå?

✔ CRM & Loyalty Managers

✔ Customer Experience ansvariga

✔ Marknadsansvariga

✔ CRM-analytiker

✔ Customer Insight managers

✔ Varumärkesansvariga

✔ Kundklubbsansvariga

✔ Growth marketers 

Intresserad av skräddarsydda kurser?

Samtliga av Wednesday Academys utbildningar kan genomföras skräddarsytt för just ditt företag och team. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningsupplägg och vi gör det genom att vara snabba, flexibla och lyhörda för era behov. Läs mer här eller kontakta oss på

KOMMANDE UTBILDNINGSSTART
1 februari 2024 Stockholm | The Park Södra | Södermalm Pris: 7 990 kr
Anmäl dig här
Real Time Web Analytics