CX i praktiken - Leverera kundupplevelser i världsklass

Få ett helhetsperspektiv på att designa och leverera rätt kundupplevelse i kundens hela resa

Ska ni överleva i dagens konkurrensutsatta affärsvärld där kunden har makten? Svaret på den frågan hänger i hög grad samman med din förmåga att placera kunden i centrum av allt du gör. Att vara kundcentrerad är inte längre bara en trendig affärsstrategi, det är en nödvändighet i dagens snabbrörliga och kunddrivna ekonomi. Att placera kunden i centrum av alla verksamhetsbeslut har blivit ett mantra för framgångsrika företag världen över. Men vad innebär det egentligen att vara kundcentrerad, och vilka områden kan du påverka för att uppnå detta mål?

Customer experience management (CXM) betonar att allt en organisation gör bidrar till kundupplevelsen. Detta innefattar exempelvis budskapen man använder i olika kanaler, försäljningsprocessen och servicen efter försäljningen, men även andra interna faktorer som hur avdelningar interagerar med varandra, ledarskapet och kulturen bland medarbetare. Alla beröringspunkter spelar in i kundupplevelsen, och dessa beröringspunkter kan uppstå i flera olika avdelningar. Därför innefattar arbetet med CX en hel del kundcentrerad affärsutveckling och förändringsarbete.

Denna heldag ger dig ett flertal konkreta verktyg för att driva en kundcentrerad transformation. Vi avslutar dagen med en workshop där vi arbetar med ett verktyg för att skatta nivå av kundcentrering och belysa de styrkor och svagheter som finns. Deltagarna får med sig en estimering av den interna mognadsgraden inom CX, detta avser organisationens förmåga att skapa och kontinuerligt leverera rätt kundupplevelse samt att självständigt utveckla kundupplevelsen på ett systematiskt och hållbart sätt över tid.

Det här får du med dig:

   En modell för att uppskatta kundcentrering och CX-mognadsgrad

   Verktyg för att integrera ett kundcentrerat tänk samt insikt i Employee Experience (EX) och dess påverkan på kundupplevelsearbetet

   Inspiration för att bidra till en kultur med kundupplevelsen i fokus samt metoder för att engagera ledningen i CX-arbetet

   En överblick av olika verktyg för förändringsledning med kundupplevelsen i fokus

Vem borde gå?

Denna utbildning vänder sig till dig som är, eller har ambition att vara i en arbetsledande position inom marknadsföring, försäljning, service och Digital Management/IT som behöver kompetenspåfyllnad för att kunna implementera och arbeta utifrån CXM i verksamheten. Metoderna kan tillämpas oavsett bransch, B2C/B2B eller icke-vinstdrivande verksamheter, myndigheter eller inom offentlig sektor.

Program

Förslag på upplägg

Grunderna i Customer Experience Management
 Metoder för att öka kundcentrering
 Verktyg för förändringsledning inom CXM
 Workshop: Nulägesanalys av nivå av kundcentrering

HUVUDLÄRARE

Helen Rigamonti

Författare av "Customer Experience Management på Svenska - att leverera rätt kundupplevelse"

Helen Rigamonti har lång erfarenhet av att leda kundnära team och har drivit flera stora projekt för att öka kundupplevelsen inom både B2B, B2C samt i icke-vinstdrivande organisationer med medlemsfokus. Helén har en lång och gedigen erfarenhet från ledarskapsfrågor och organisationsutveckling i såväl mindre som större verksamheter och är författare av boken “Customer Experience Management på svenska – att leverera rätt kundupplevelse".

I dag arbetar Helén som konsult, interimchef och föreläsare i egen regi med fokus på att hjälpa organisationer att öka sin kundupplevelse och samtidigt skapa målmedvetna team som mår bra. Har över 20 års erfarenhet av ledande positioner med ett flertal uppdrag att leda kundcentrerad förändring och föreläsningarna utgår från egna lyckade och misslyckade case. Helen är även författare till boken "Customer Experience Management på svenska - konsten att leverera rätt kundupplevelse"

Helén är ansvarig kursledare och medlem i ledningsgruppen för ett flertal utbildningar i ämnet Customer Experience Management på IHM Business School. Helén är även svensk ambassadör och medlem i ledningsgruppen för den Europeiska Customer Experience organisationen där hon även är utbildningsansvarig.

Intresserad av skräddarsydda kurser?

Samtliga Wednesday Relations utbildningar genomförs skräddarsytt för just ditt företag och team. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningsupplägg och vi gör det genom att vara snabba, flexibla och lyhörda för era behov. Läs mer här eller kontakta oss på

ENDAST SOM SKRÄDDARSYDD
Anmäl dig här
Real Time Web Analytics