Wednesday Academy

Kartläggning av den digitala kundresan

Från prospektering till kundlojalitet

Fler kanaler, mer data än någonsin och digital transformation på samma gång ställer höga krav på oss som marknadsförare - Kunder förväntar sig samtidigt relevans och ett personifierat content. Framtidens marknadsavdelning efterfrågar alltmer kunskap kring hur kundresan från betald marknadsföring till en organiskt sådan ska bli så sömlös och lönsam som möjligt för att leva upp till kundernas förväntan.

I denna utbildning fokuserar vi på att kartlägga din digitala kundresa organisk och betald - hela vägen från nykundsanskaffning till hur du gör dina befintliga kunder desto mer lönsamma och lojala.

Innehåll

   Digitaliseringen och framtida krav på marknadsavdelningar

   Förutsättningar och möjligheter med digitala kundresor 2021

   Strategiskt förhållningssätt till framgångsrika digitala kundresor baserat på områderna: organisation, kanaler, innehåll och data

   Kartläggning av den kompletta digitala kundresan: Hela vägen från nykundsanskaffning till kundlojalitet 

   Djupdykning i målgrupper, kanalval, budskap, innehåll och mätning

   Utbildningen är både teoretisk och praktisk med övningar som kan appliceras direkt i er verksamhet.

Program

08.30-09.00 | Registrering och frukost

09.00-10.00 | Den digitala kundresan 2021

 • Vilka möjligheter och utmaningar ser vi?

10.00-10.15 | Förmiddagspaus

10.15-10.45 | Grundprinciperna bakom kartläggningen av den digitala kundresan

10.45-12.00 | Affärsmålsättningar, målgrupper och personas

 • Vad vill vi uppnå och vilka vill vi nå? 
 • Praktisk övning

12.00-13.00 | Lunch

13.00-14.30 | Kanaler, mediemix och innehåll

 • Val av kanal och prioritering i kundresan samt dataflöden
 • Praktisk övning

14.30-14.45 | Eftermiddagspaus

14.45-16.00 | Mätning och resultatuppföljning

 • Hur mäter vi vårt kampanjresultat och säkerställer effekt?
 • Teori och praktisk övning

16.00-16.30 | Summering och avslut

Det här får du med dig

   Förståelse för komponenter som behövs för att driva lönsamma digitala kundresor

   Helhetsbild som sträcker sig tvärfunktionellt över sälj/marknad/IT och underlättar kravställning och samarbete internt mellan olika team.

   Detaljerad förståelse för mätning och resultatuppföljning med tillhörande metodik som kan appliceras på kort och långsikt.

   Handfast skräddarsydd kartläggning av din organisations kundresa.

Förkunskaper

Det är inget krav att du har förkunskaper innan du går utbildningen. Däremot kan följande erfarenhet och kunskaper underlätta för att på bästa sätt ta till sig utbildningens innehåll:

 • Grundläggande förståelse för digital marknadsföring

 • Bekant med annons och aktiveringsplattformar samt analysverktyg

 • Bekant med eller ansvarig för kravställning gentemot såväl team som partner

Inför endagsutbildningen

 • Du kommer bli tillfrågad att fylla i underlag inför utbildningsstart
 • Ta med egen dator

Lärare

Sofia Vinsa

head of partnerships & strategy, Digiview agency

Sofia är marknadsstrateg i grunden och besitter en djup förståelse för hur man länkar affären till den digitala kundresan med tillväxt och lönsamhet som huvudmål. Hon brinner för framtidens marknadsföring där sälj, marknad och IT lever i symbios med varandra vilket visar sig tydligt i hennes arbete med både B2B som B2C bolag. Hennes erfarenhet sträcker sig både nordiskt och globalt med företag inom retail, e-handel, franchise, finans, SaaS och IT för att nämna några. Sofia arbetar idag på den digitala marknadsföringsbyrån DigiView där hon leder leveransteamet och verkar som strateg i uppdrag.

Vem borde gå?

✔ CMO

✔ Marknadschef

✔ Marknadsansvarig

✔ Performance/digital marketers

✔ Marknadsstrateg

✔ Customer Experience ansvarig

✔ Beslutsfattare inom marknad eller affärsverksamhetsutveckling

 

Intresserad av skräddarsydda kurser?

Samtliga Wednesday Relations utbildningar genomförs skräddarsytt för just ditt företag och team. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningsupplägg och vi gör det genom att vara snabba, flexibla och lyhörda för era behov. Läs mer här eller kontakta oss på

ENDAST SOM SKRÄDDARSYDD
Anmäl dig här
Real Time Web Analytics