Wednesday Academy | 2-dagars

Diplomerad Kundresestrateg

Bli strategen som driver förflyttning inom kundcentrering

Har du och din organisation påbörjat kundresearbetet och vill utveckla förmågan att bygga upp ett strategisk och integrerat arbetssätt som del av förflyttningen mot det kundcentrerade företaget? Då är detta kursen för dig!
Utbildningen Diplomerad kundresestrateg är framtagen som en fördjupning inom det strategiska arbetet med kundresor, såväl metoden som förflyttningen.

Det här får du med dig

Som diplomerad kundresestrateg kommer du kunna leda eller bidra till arbetet mot fullt integrerat och kundcentrerat utvecklingsarbete genom kundresan, och kunna leverera

   En målbild för framtida kundcentrerat arbete

   Gemensamt, insiktsdrivet och silobrytande arbetssätt

   En konkret metod där kundresan håller ihop det strategiska arbetet med kundupplevelse

   En plattform för prioriteringar baserade på kundvärden

   En övergripande/strategisk kundresa som bryter silos

För vem

Utbildningen vänder sig främst till personer och organisationer som påbörjat arbetet med kundresor och som vill komma vidare med kundcentrering och hitta vägar framåt för att skapa gemensamma, insiktsdrivna och silobrytande arbetssätt.

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar med kundresor, har en viss erfarenhet från kundresearbete eller leder / är delaktig i att förflyttar organisationen inom kundcentrering.

Utbildningen passar även för ledningsgrupper som vill förstå potential och möjlig målbild av en satsning på kundcentrering. Utbildningen kan skräddarsys för enskilda företag och grupper.

Program

Dag 1 | Värdeskapande kundresor i en kundcentrerad organisation

   Introduktion till CX | Terminologi/begrepp, trender + hur gör andra?

   Kundcentreringens möjligheter | Kundresan som central metod för att skapa kundvärde

   Kort repetition | Så tar du fram en kundresa | Metod, verktyg, insiktsarbete, kundvärdesgenerering

   Introduktion övergripande och strategisk kundresa | Potential, metod, arbetssätt, koppling till kundlivcykel

   Övningar kundresan | Mappning, research/analys, insiktsarbete, förbättringsplaner och kundvärde, intro till service design

Dag 2 | Målbild och strategiskt arbete – modell och förflyttning

   Övningar kundresan | Målbildsarbetet för företagets framtida integrerade arbetssätt med strategiskt och operativt kundcentreringsarbete – Hur lyckas man?

   Verksamhetsutveckla med kundresan | Arbetssätt, siloöverbryggande arbete, prioriteringar

   Integrering i hela verksamheten | Organisering, roller och förflyttningsprocessen

   Casepresentation och reflektioner


Inför utbildningen

I introduktionen kommer du kort presentera hur du, och din organisation, arbetar med kundresor, CX och kundcentrering.

Innan kursen skickas även länkar till artiklar som du förväntas ha läst tills vi ses. Syftet är att ha några gemensamma referenser inför våra dagar tillsammans.

I slutet av dag två kommer du att få göra en kort presentation av den samlade övning vi gjort under kursens gång.

Huvudlärare

Malin Mangili

Malin är en erfaren affärs- och kundutvecklare, förändringsledare och utbildare ifrån flera branscher. Malin har de senaste åren utvecklat metoder för strategiskt och operativt CX-arbete, med införande och nyttjande av kundresan som strategiskt, kundcentrerande och silobrytande verktyg.
Malin har arbetat inom försäkringsbranschen de senaste åren, och är idag frilansande konsult inom kundcentrering, kundupplevelse, kundresor och insiktsdriven kund-, affärs- och erbjudandeutveckling.

Referenser om lärare

Malin har tidigare arbetat som CRM-ansvarig, chef för omvärlds- och marknadsanalys, och förändringsledare och strateg inom CX. Malin har bland annat utbildat hela Volkswagen Sveriges återförsäljarled inom CRM och CX.

Argument till beslutsfattare

Kursen ger en inblick potentiell målbild och förutsättningar för gemensamt och kundcentrerat arbetssätt, dvs hur man kan utveckla företaget mot att arbeta integrerat med CX för att optimera verksamheten med kundresan, komma bort ifrån silos, och förstå potentialen i insiktsdrivet beslutsfattande.

Kommande tillfällen

Datum: 19-20 oktober 2023
Tid: 09.00 - 16.30 | Registrering och frukost från kl 08.30
Plats: The Park, Hälsingegatan 49
Pris: Från 13 900 kr (exkl. moms)

Välgörenhetsorganisation med 90-konto: 40% rabatt (ange VIP-90)

Boka din plats ➡

Intresserad av skräddarsydda kurser?

Samtliga av Wednesday Academys utbildningar kan genomföras skräddarsytt för just ditt företag och team. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningsupplägg och vi gör det genom att vara snabba, flexibla och lyhörda för era behov. Läs mer här eller kontakta oss på

Kommande utbildningsdag
19-20 oktober 2023 Plats: The Park Haga | Stockholm Pris: 13 900 kr
Anmäl dig här
Real Time Web Analytics