Wednesday Academy

Effektiva sidor - Optimera webbplats och intranät

Metoder och insikter så att du kan arbeta mer datadrivet. 

Känner du en frustration över att inte ha tid eller en metod för att arbeta mer effektivt med din webbplats och intranät? Då är det här en utbildning för dig.

Under den här endagsutbildningen kommer du få kunskap och insikter i hur du utvecklar effektiva webbsidor. Vi går igenom resultat från ett 100-tal användarundersökningar från olika webbplatser och intranät samt slutsatser från trendrapporterna ”Hur mår Sveriges webbplatser/intranät”. Vi kommer även slå hål på olika myter runt startsidan och innehållet. Vi ser på vad som fungerar och inte fungerar. Under utbildningen kommer du även få med dig en modell för att arbeta med effektiva sidor.

Mikael Rönndahl

Kommunikatör, AB Kristianstadsbyggen

"Läraren var mycket kunnig och pedagogisk. Är man ansvarig för en organisations eller företags intranät och/eller externa webb är denna utbildning något jag rekommenderar."

tidigare deltagare

"Utbildningen började med en väldigt insiktsfull inspirationsföreläsning där man fick några aha-upplevelser. Senare fick man dela med sig av sin egen webbsida och få tankar och reflektioner från andra deltagare. En mycket bra utbildning där man som deltagare får möjlighet att delta mycket under dagen!"

Innehåll

   Inspirationsföreläsning: Att sätta mål - en trend och metodspaning

   Best Practice och företagscase

   Beteendet på en startsida - trender och fallgropar 

   Effektiv och målstyrd innehållssida

   Praktisk genomgång av "nytto-modellen"  

Program

08.30-09.00 | Registrering och morgonmingel

09.00-09.30 | Välkomnande och introduktion

09.30-10.15 | Att sätta mål - en trend och metodspaning

  • Hur ser det ut i omvärlden? Vad gör de bästa? Hur beter sig besökarna? Vad bör man tänka på?
  • Idéer och förståelse för att arbeta mer målstyrt både med webbplatsens startsida och dess undersidor.

10.15-10.30 | Förmiddagspaus

10.30-12.00 | Slaget om startsidan

  • Genomgång - hur är beteendet på en startsida.
  • Hur viktig är startsidan? Vad är de vanligaste trenderna? Vilka fallgropar bör man undvika?
  • Hur ser lyckade startsidor ut?
  • Ser över deltagarnas startsidor. Hur effektiva är sidorna? Vad kan göras för att öka nyttan? 

12.00-13.00 | Lunch

13.00-14.30 | Effektiv och målstyrd innehållssida

  • Core-modellen/Nytto-modellen
  • Praktiskt övning med egna sidor, gå igenom mål utifrån organisation och besökare.
  • Genomgång hur en sida bör byggas upp för att ge mer nytta.

14.30-14.45 | Eftermiddagspaus

14.45-16.00 | Praktisk övning med webbsidor/intranät

  • Fortsatt praktiskt arbete med egna sidor.

16.00 | Summering och avslut

Det här får du med dig

   Du får insikt i vikten av att arbeta målstyrt.

   Du får kunskap om hur effektiv en normalstartsida är och tips för att göra den effektivare.

   Du får insikt i besökarnas beteende på en webbplats.

   Du får en modell att arbeta med för att skapa effektiva webbsidor.

   Du får många exempel på sidor som besökarna tycker fungerar.

För vem?

Utbildningen är perfekt för dig som idag arbetar som webbansvarig, webbredaktör eller intranätsansvarig och vill få inspiration, insikter, kunskap och modeller för att vidareutveckla ditt arbete med effektiva webbsidor och intranät. 

Inför endagsutbildningen

Inför utbildningen får du skicka in en länk till en webbplats samt en webbsida som du vill arbeta med under utbildningen.

Lärare

Pierre Du Rietz

MANAGING DIRECTOR, DIGITAL STRATEGIST

Pierre har en lång och gedigen erfarenhet av användbarhetsanalys, undersökningar, användbarhetstestning, digital analys och strategiarbete. Pierre är en av grundarna av Web Service Award. I sitt arbete som chefsanalytiker har Pierre undersökt och utvärderat 1000-tals webbplatser och har troligen störst erfarenhet i Sverige av undersökningar av webbplatser, intranät och mobilsajter. Pierre är även författare av den årliga trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser. Rapporten i kombination med kunskapen om hur de faktiska besökarna ser på Sveriges webbplatser ger Pierre en unik kunskap inom området. 

tidigare deltagare

"Pierre var en väldigt engagerad lärare och väldigt kunnig inom området. Man märkte snabbt att han arbetat länge inom om området och att han tycker att det är kul!"

Kommande tillfällen

Datum: 20 april 2021
Tid: 09.00 - 16.30
Registrering och frukost från kl 08.30
Plats: The Park, Hälsingegatan 49 eller på distans
Pris: 6 990 kr (exkl. moms)

Gå 2 eller fler: få 1 000 kr i rabatt per person.
Välgörenhetsorganisation med 90-konto: 40% rabatt (ange VIP-90)

Boka din plats ➡

Intresserad av skräddarsydda kurser?

Samtliga av Wednesday Academys utbildningar kan genomföras skräddarsytt för just ditt företag och team. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningsupplägg och vi gör det genom att vara snabba, flexibla och lyhörda för era behov. Läs mer här eller kontakta Klara Sernemyr på tel 073-320 70 99 alt. .

aktuella datum
20 april 2021, Stockholm eller distans Pris: Från 5 990 kr
Anmäl dig här
Real Time Web Analytics