wednesday academy

GDPR och personuppgiftsbehandling - Avancerad

Uppföljning för dig som har arbetat med personuppgiftsbehandling, är dataskyddsombud eller hanterar svårare dataskyddsfrågor i praktiken.

Denna endagsutbildning fokuserar på vad som har hänt sedan Dataskyddsförordningen trädde i kraft våren 2018. Hur arbetar Datainspektionen i sitt tillsynsarbete? Vad innebär ett tillsynsärende för min verksamhet? Utbildningen behandlar dessutom frågor om personuppgiftsbehandling i digitala arbetsmiljöer på distans och legala frågor kring behandling av sjukdomsuppgifter.

Innehåll

   Vad har reglerna och principerna i förordningen inneburit i praktiken efter två år med förordningen i kraft?

   Hur arbetar Europeiska Dataskyddsstyrelsen med sina rekommendationer som kompletterar förordningen?

   Vad innebär de tillsynsbeslut som Datainspektionen hittills meddelat för min verksamhet?

   Hur agerar jag när regelverket kring dataskydd förhindrar kommunikationsarbetet?

   Att hantera svårare personuppgiftsärenden kring registrerade som vill utöva sina rättigheter.

   Hur behandlas känsliga personuppgifter om exempelvis hälsa i tider av kris?

   Incidentrapportering och konsekvensbedömning i praktiken.

   Personuppgiftshantering i förhållande till handlingsoffentlighet och yttrande- och informationsfrihet

   Personuppgiftsbehandling vid ett digitalt arbetsliv på distans.

   Behandling av känsliga personuppgifter om sjukdom, exempelvis covid-19 och behandling av personuppgifter om sjukdom för att begränsa smittspridning.

   Avslutande workshop med praktiska tips.

Program

09.00 - 09.30 | Registrering och frukost

09.30-10.00 | Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till dataskyddets regelverk

10.00 - 11.00 | Utvecklingen sedan ikraftträdandet 2018

 • Datainspektionens tillsynsarbete

 • Tillsyn och riktlinjer på europeisk nivå

 • Genomgång av aktuella tillsynsbeslut

 • EU-domstolens praxis

 • Molntjänster och överföring till tredje land

 • Personuppgiftsaspekter av Brexit

11.00-11.15 | Förmiddagspaus

11.15-12.00 | Hantering av personuppgiftsbiträden och biträdesavtal i praktiken

 • Dataskyddsombudets roll
 • Att stödja sin organisation i ett effektivt och proaktivt dataskyddsarbete

12.00-13.00 | Lunch

13.00-14.00 | Förhållandet mellan dataskyddslagstiftningen och yttrande- och informationsfriheten

 • Vad gäller för databaser och webbplatser med utgivningsbevis?
 • Personuppgifter och offentlighetsprincipen

14.00-14.30 | Incidentrapportering och konsekvensbedömning i praktiken

14.30-14.45 | Eftermiddagspaus

14.45-15.15 | Personuppgiftsaspekter

 • Personuppgiftsaspekter i ett digitalt arbetsliv på distans
 • Behandling av personuppgifter kring sjukdom vid exempelvis pandemier

15.15-16.00 | Workshop

 • Avslutande workshop med praktiska tips

16.00 | Summering och avslut

 • Summering, uppsamlande frågor och avslut

Det här får du med dig

   En uppdatering i vad som hänt under de två år som förordningen varit i kraft.

   Vad tillsynsbesluten innebär i praktiken och vad som är att vänta framöver.

   Hur du löser de mer komplicerade avvägningarna kring personuppgiftsbehandling som uppstått i verksamheten.

För vem?

 • Till alla som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med personuppgiftsbehandling med ett särskilt fokus på personuppgiftsbehandling i kommunikationsarbete.
 • Det krävs att du redan har grundläggande kunskaper om Dataskyddsförordningen/GDPR.

Inför utbildningen

För att få ut mesta möjliga är det en fördel att ta med de konkreta frågeställningar kring personuppgiftsbehandling som har uppstått i just din verksamhet.

Lärare

Jonas Holm

senior associate

Jonas specialiserad inom affärsjuridik, immaterialrätt, dataskydd, tvistelösning och förvaltningsrätt. Jonas har gedigen erfarenhet från internationellt arbete med immaterialrätt, dataskyddsfrågor, lagstiftningsarbete i en EU-kontext och har arbetat som sakkunnig i dataskyddsfrågor vid Regeringskansliet. Han företräder regelbundet företag, organisationer och privatpersoner vid tvistelösning och i domstol. Jonas är även en flitigt anlitad föreläsare vid universitet och högskolor och har ett särskilt intresse för juridiska frågor relaterade till ny teknik och digitalisering.

Kommande tillfällen

Denna kurs erbjuds endast som en skräddarsydd kurs. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningsupplägg och vi gör det genom att vara snabba, flexibla och lyhörda för era behov. Läs mer här eller kontakta oss på

ENDAST SOM SKRÄDDARSYDD KURS
Anmäl dig här
Real Time Web Analytics