wednesday academy

GDPR och personuppgiftsbehandling - Vad händer nu?

En aktuell uppdatering i lagstiftning och tillämpning av GDPR.

Vad har hänt sedan våren 2018? Hur arbetar Datainspektionen? Denna heldagsutbildning går igenom regelverkets beståndsdelar och ger handfasta tips om hur du ska agera när du behandlar personuppgifter i ditt dagliga arbete. Utbildningen behandlar dessutom frågor om personuppgiftsbehandling i digitala arbetsmiljöer på distans och legala frågor kring behandling av sjukdomsuppgifter.

Innehåll

   Dataskyddsförordningens viktigaste bestämmelser.

   Principerna för behandling av personuppgifter - vad innebär de i praktiken?

   Rättsliga grunder och bedömning i praktiken av tillåten behandling.

   Vad har hänt sedan GDPR infördes våren 2018?

   Hur arbetar Datainspektionen i sitt tillsynsarbete?

   Hur ska jag hantera kontakt med personer vars uppgifter vi behandlar?

   Personuppgiftsbehandling vid ett digitalt arbetsliv på distans.

   Behandling av känsliga personuppgifter om sjukdom, t.ex. Covid-19 och behandling av personuppgifter för att begränsa smittspridning.

   Workshop med praktiska tips.

Program

09.00 - 09.30 | Registrering och frukost

09.30-10.00 | Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till dataskyddets regelverk

10.00 - 11.00 | Principerna och de rättsliga grunderna i GDPR

 • Vad dataskyddsarbetet innebär i den praktiska organisationen

11.00-11.15 | Förmiddagspaus

11.15-12.00 | Informationskravet

 • Policies och styrdokument i organisationen
 • GDPR och kommunikationsarbete
 • Ansvarsfördelningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

12.00-13.00 | Lunch

13.00-14.00 | Utvecklingen sedan ikraftträdandet 2018

 • Datainspektionens tillsynsarbete
 • Tillsyn och riktlinjer på europeisk nivå

14.00-14.30 | Rättigheter och personuppgifter

 • Den registrerades rättigheter och kontakt med den vars personuppgifter du behandlar

14.30-14.45 | Eftermiddagspaus

14.45-15.15 | Personuppgiftsaspekter

 • Personuppgiftsaspekter i ett digitalt arbetsliv på distans
 • Behandling av personuppgifter kring sjukdom vid exempelvis pandemier

15.15-16.00 | Workshop

 • Avslutande workshop med praktiska tips

16.00 | Summering och avslut

 • Summering, uppsamlande frågor och avslut

Det här får du med dig

   En pedagogisk och översiktlig genomgång av de viktigaste lagreglerna

   Vad tillsynsarbetet innebär konkret för verksamheten

   Hur du hanterar frågor kring personuppgiftsbehandling i det dagliga arbetet

För vem?

 • Alla som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med personuppgiftsbehandling med ett särskilt fokus på personuppgiftsbehandling i kommunikationsarbete.
 • Kräver inga juridiska förkunskaper eller tidigare erfarenhet av GDPR och dataskyddslagstiftningen.

Inför utbildningen

För att få ut mesta möjliga är det en fördel att ta med de konkreta frågeställningar kring personuppgiftsbehandling som har uppstått i just din verksamhet.

Lärare

Jonas Holm

senior associate

Jonas specialiserad inom affärsjuridik, immaterialrätt, dataskydd, tvistelösning och förvaltningsrätt. Jonas har gedigen erfarenhet från internationellt arbete med immaterialrätt, dataskyddsfrågor, lagstiftningsarbete i en EU-kontext och har arbetat som sakkunnig i dataskyddsfrågor vid Regeringskansliet. Han företräder regelbundet företag, organisationer och privatpersoner vid tvistelösning och i domstol. Jonas är även en flitigt anlitad föreläsare vid universitet och högskolor och har ett särskilt intresse för juridiska frågor relaterade till ny teknik och digitalisering.

Kommande tillfällen

Denna kurs erbjuds endast som en skräddarsydd kurs. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningsupplägg och vi gör det genom att vara snabba, flexibla och lyhörda för era behov. Läs mer här eller kontakta Klara Sernemyr på tel 073-320 70 99 alt. .

ENDAST SOM SKRÄDDARSYDD
Anmäl dig här
Real Time Web Analytics