WEDNESDAY ACADEMY

Lyckas med Marketing Automation B2B

Denna heldagskurs kommer ge dig ökad insikt och förståelse för vilka byggstenar som behövs för att komma igång och lyckas med Marketing Automation. Att utifrån strategi och målsättning använda ett Marketing Automation-system tillsammans med värdeskapande content som stöttar kunden i köpresan ger bra förutsättningar för att generera fler och bättre leads men också för att bygga lojalitet och sälja mer till befintliga kunder. Du kommer dessutom att få handfasta råd om hur du bygger intressebaserade köpresor i MA-system och ny inspiration om hur du kan använda ett MA-system på sälj- och marknadsavdelningen. Vi blandar teori med praktiska övningar och med dig hem får du tips och verktyg för att komma vidare och nå nästa nivå i din MA-satsning.

”Kursledarna var mycket professionella och kunniga inom ämnet och jag tar med mig en hel del ny kunskap att använda i mitt arbete.”

”Suveräna lärare, bra mix av presentation och workshop. Bra uppblandning med övningar.”

Program

På förmiddagen fokuserar vi på hur du kan förbereda dig på bästa sätt och vilka byggstenar du behöver ha på plats för att lyckas med din Marketing Automation-satsning. För att sedan på eftermiddagen gå mer in på djupet kring hur du kan utnyttja möjligheterna i ett marketing automation-system för att skapa ett långsiktigt hållbart och framgångsrikt marknadsförings- och försäljningsarbete – från IT-system till leadsmaskin B2B.   

08.30 - 09.00  |  Välkomna och frukost

09.00 - 09.15  | Kort presentation av alla deltagare samt Marknadsföringslandskapet B2B & Marketing Automation (MA) – vad och varför?

 • Marketing Automation, content marketing, inbound marketing och andra buzzwords – hur hänger det ihop
 • Den förändrade köpresan B2B – så utnyttjar du möjligheterna med den digitala utvecklingen

09.15 - 10.00  | 3 byggstenar för att lyckas – del 1 Strategin lägger grunden

 • Vikten av att ha rätt målsättning
 • Vanliga utmaningar när du ska startar med Marketing Automation
 • Börja i rätt ände – personas, tema, budskap

10.00 - 10.15 | Paus

10.15 - 11.15 | 3 byggstenar för att lyckas – del 2 Content blir bränslet

 • Content som följer köpresan och skapar affärsdriv
 • Paketering, aktivering och kanalval

11.15 – 12.00 | 3 byggstenar för att lyckas – del 3 Processen är motorn 

 • Processer, roller och ansvar – ”hur får jag det att fungera i praktiken?”
 • Samarbete och integrationer

12.00 - 13.00  |  Lunch

13.00 - 14.15  |  Intressebaserade köpresor – blir Marketing Automation-systemet motorn i din digitalmarknadsföring

 • Så skapar du flöden i ett MA-system för att konvertera leads
 • Konverteringar – från emailadress till värdefulla insikter om besökaren

14.15 - 14.45 |  Organisation och processer

 • Leadshanteringsprocessen
 • Samarbetet mellan marknad och sälj

14.45 - 15.00 |  Eftermiddagsfika

15.00 - 15.30 |  Exempel från verkligheten – kundcase

15.30 - 16.15 |  Att utvärdera och mäta

 • Viktiga KPIer för din content/inbound marketing
 • Från besökare till kund

16.15 - 16.30  | Summering och avslutning

Det här får du med dig

 • Insikt om hur du och ditt företag har nytta av ett Marketing Automation-system
 • Vad som behöver finnas på plats för en lyckad MA-satsning
 • Handfasta råd och tips om hur du bygger upp flöden och automationer i MA-system som stöttar din strategi.
 • Förståelse för hur content marketing driver ett MA-system framåt.
 • Hur och vilka nyckeltal du kan använda för att mäta och utvärdera.
 • Dagen varvas med diskussioner och övningar

För vem?

Denna kurs riktar sig till företag och medarbetare som är i ett uppstartsskede, dvs står inför att börja med Marketing Automation alternativt redan har implementerat ett MA-system men upplever det som svårt att komma vidare och/eller se resultat.

Inför kursen

Fundera gärna på vad ni vill uppnå med en Marketing Automation-satsning och vilka bitar som behöver finnas på plats för att lyckas.

Lärare

Susanne Hägvall

Marketing Automation Expert, Senteo AB

Susanne Hägvall har mer än 20 års erfarenhet av marknadskommunikation, affärsutveckling och ledning inom B2B, bland annat som Marknadschef, KAM och konsult inom marknadsföring/PR i IT- och finansbranschen. Susanne hjälper företag att skapa mer affärdriv i marknadsföringsarbetet med content och inbound marketing – från strategi och process till taktik och digital aktivering. Hon är grundare och tidigare delägare i B2B-byrån Hägvall & Sjöman, numera senior konsult i det egna bolaget Senteo AB.

Yusuf Young

Certifierad Marketing Automation konsult

Yusuf är certifierad konsult i Hubspot, Pardot och SharpSpring. Han hjälper företag att lyckas med Marketing Automation och CRM. Yusuf är en praktiskt och processorienterad strateg som hjälper bolag att etablera processer som ger resultat.

Aktuella tillfällen

Denna kurs erbjuds endast som en skräddarsydd kurs. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningsupplägg och vi gör det genom att vara snabba, flexibla och lyhörda för era behov. Läs mer här eller kontakta oss på .

Endast som skräddarsydd kurs
Anmäl dig här
Real Time Web Analytics