Wednesday Academy

Skräddarsydd kurs

Utveckla ditt team inom Marknadsföring, CX, CRM, och Sociala medier

Samtliga av Wednesday Academys utbildningar kan genomföras skräddarsytt för just ditt företag och team. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningsupplägg och vi gör det genom att vara snabba, flexibla och lyhörda för era behov.

5 fördelar med våra skräddarsydda utbildningsupplägg:

Ni får en gemensam kunskapsnivå i teamet i ett aktuellt ämne.
Ni väljer själva när, var och i vilken utsträckning utbildningen ska ske.
Utbildningen anpassas helt och hållet efter era behov och målsättningar.
Det är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att kompetensutveckla teamet.
Vi garanterar en lärare i världsklass inom sitt område. 

Några av de +100 företag som vi utbildat

Så skräddarsyr vi en kurs till er

1. Behovsanalys

Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningsupplägg och vi gör det genom att vara snabba, flexibla och lyhörda för era behov. Vi inleder med att göra en behovsanalys tillsammans med er. Vilka är era behov? Vad är syftet? Är det en heldag, halvdag eller en utbildning som sträcker sig över en längre tid? Vilka medarbetare ska delta? Vad önskar ni få ut av utbildningen? Behöver ni en grundutbildning inom ett specifikt ämne, eller hjälp med att komma vidare i ett specifikt projekt? Behovsanalysen säkerställer att vi får en tydlig bild av vad ni behöver i form av kompetensutveckling.

2. Anpassningsmöte

Efter att vi har skräddarsytt en utbildning till er och ni har accepterat vårt förslag, bokar vi in ett anpassningsmöte med tilltänkt lärare. Där får ni möjlighet att ännu mer i detalj anpassa innehållet i er utbildning i direkt kontakt med läraren. Ni som beställare får vara delaktiga i hela processen och därför inkluderar vi er i planeringen tillsammans med läraren.

3. Genomförande

Läraren kommer till ert företag eller den plats ni eller vi har bokat för utbildningen. Ni äter även lunch tillsammans med läraren för att maximera möjligheten för diskussion och erfarenhetsutbyte i pauser på utbildningen.

4. Uppföljningsmöte

Efter genomförd utbildning bokar vi in ett uppföljningsmöte. Vi är såklart nyfikna på att höra vad ni tyckte om utbildningen. Vi pratar även om hur vi kan hjälpa er att gå vidare med er fortsatta kompetensutveckling. 


Anonymt företag

"Vi beställde en skräddarsydd utbildning av Wednesday Relations i hur vi kan maximera företagets närvaro och synlighet på LinkedIn. Eftersom vårt företag inte jobbar med sälj och har en väldigt specifik och begränsad målgrupp har vi haft svårt att hitta en redan färdigställd utbildning som passar våra behov. Därför var Wednesday Relations skräddarsydda utbildning ett utmärkt alternativ för att få det vi efterfrågade.

Allt hanterades väldigt smidigt från Wednesday Relations sida, från första kontakt fram till efter utbildningstillfället. De var flexibla och anpassade sig efter våra tidsramar. Vi är framförallt mycket nöjda med läraren som höll i utbildningen då han var väl förberedd, lyssnade på våra behov och gav konkreta exempel."

Vidareutveckling och nästa steg

När ni bestämt er för att ta nästa kliv och lyfta ert arbete inom ett visst område, kan det vara ovärderlig hjälp att ta in en expert och erfaren konsult för workshop, projektledning, bollplank eller implementation. Genom vårt nätverk av erfarna konsulter och lärare hittar vi exakt rätt person för era behov. Vi föreslår ett antal relevanta konsulter och du väljer den som är rätt för er.

Vi har ett pragmatiskt arbetssätt när du anlitar en konsult från Wednesday Relations. Det innebär att ni bestämmer både nivå av engagemang och kan avsluta samarbetet när helst ni vill. Inga uppsägningstider eller fasta åtaganden. Nedan är tre nivåer på stöd som ofta används:

Small (rådgivare och bollplank): Ni köper 10 timmar till ett överenskommet pris och kan sedan utnyttja konsulten löpande som rådgivare och bollplank.

Medium (projektdeltagare och expert): Konsulten är med i ert projekt som expert, workshopledare och erfaren inom området. Ni har en egen proaktiv projektledare som planerar arbetet.

Large (projektledare och expert): Konsulten har en proaktiv roll att driva arbetet framåt i projektet och bidra med sin expertkunskap och erfarenhet.

Vill du bli kontaktad av oss?

Eller ring oss direkt, +46 (0)73-320 70 99 klara.sernemyr@wednesdayrelations.org

Kontakta oss för mer info/prisförslag
+46 (0)73-320 70 99 klara.sernemyr@wednesdayrelations.org
Anmäl dig
Real Time Web Analytics