10 Marketing Predictions for a New Decade

With a new decade comes a new world of marketing possibilities. To get the predictions on what’s in store for marketing for 2020 and beyond, Marketo spoke with 10 marketing experts from different industries, regions, and backgrounds. Of course the world can change in an instant, as we have seen recently. Keeping focus on human empathy suddenly take on a whole new meaning while other focus areas are put on the backburner.

In this eBook you’ll hear from expert contributors about: 

  • The significance of AI impact on marketing teams in the years to come.
  • How human empathy will feature prominently in a tech-heavy marketing automation future.
  • Balancing the art and science of marketing.
  • Navigating “values-based” marketing, personalization and customer privacy.
  • And much more...

We hope you enjoy their predictions and learn something new!

Språk: ENG

Maria Green

CRM ansvarig, Preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics