10 Marketing Predictions for a New Decade

With a new decade comes a new world of marketing possibilities. To get the predictions on what’s in store for marketing for 2020 and beyond, Marketo spoke with 10 marketing experts from different industries, regions, and backgrounds. Of course the world can change in an instant, as we have seen recently. Keeping focus on human empathy suddenly take on a whole new meaning while other focus areas are put on the backburner.

In this eBook you’ll hear from expert contributors about: 

  • The significance of AI impact on marketing teams in the years to come.
  • How human empathy will feature prominently in a tech-heavy marketing automation future.
  • Balancing the art and science of marketing.
  • Navigating “values-based” marketing, personalization and customer privacy.
  • And much more...

We hope you enjoy their predictions and learn something new!

Språk: ENG

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics