5 trends shaping the future of retail

5 Trends Shaping the Future of Retail

Change and uncertainty are inevitable in the retail industry, and retailers must stay on top of the trends and disruptions that could impact their ability to engage customers and drive business outcomes.

To help retail executives and marketers better prepare and plan for the future, experts at Retail TouchPoints created this whitepaper.

What’s Inside:

  • The most pressing challenges retail leadership and executives will face in 2023
  • 5 key trends that will significantly impact how retailers plan their strategy and execution going forward
  • Actionable next steps brands should take now to navigate uncertainty, improve CX, and drive business results
  • Real-life examples of top brands solving retail marketing, CX, and business challenges, including: Pizza Hut, Harrods, The Body Shop, Reformation

Sneak peek:

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics