Black Friday 2020 Guide

Covid-19 continues to have a dramatic and tangible impact on consumer shopping behaviour. Black Friday 2020 promises to be unlike any other we’ve experienced with success and failure for retailers relying almost completely on their Black Friday digital strategy.

So what are brands to do when it comes to one of the biggest retail days of the year on Black Friday?

This guide will help retailers prepare for Black Friday, providing:

  • Insights from Emarsys research into how customers are likely to behave on Black Friday.
  • The importance of a strong digital experience this Black Friday.
  • Advice on how to get the most out of ecommerce to drive revenue and foster long-term loyalty.

Språk: ENG

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics