Brand love story 2020 - the world’s most loved brands

Using the power of social listening, Talkwalker analyzed almost 800 brands from across the globe to identify the 50 most loved.

As companies adapt to the new normal, brand love will be the turning point for many businesses. Helping them take a bigger share in a shrinking market. 

This report lists the brands building real connections within their communities - increasing brand advocacy, brand loyalty, even increasing the willingness to pay more for their products. Things that can make a big difference to companies during a recession.

Plus, we’ve identified the 11 top moves to earn brand love - and how you can replicate them for your business.

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics