CDP DAY - Let´s "unfuzz" Customer Data Platforms

Did you miss our live broadcast of CDP DAY - Let´s "unfuzz" Customer Data Platforms? Then here´s your chance to see what you missed.

An inspirational event that aim to give you a better understanding of the business values, system structure and integration possibilities of a CDP platform - a 360 perspective! The event includes interesting cases, a panel discussion and presentations from representativs from well known brands within the industy.

Watch the event and discover:

  • How ESS Group and TRYG is using CDP´s in their tech stack
  • How CDP is the key to personalized Omnichannel Marketing
  • How you go Beyond Marketing with CDP and removing data blindspots + more

Duration: 2h 32 min (Timestamps available)
Language: English

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics