Chefens guide för livet efter en digital transformation

Dagens konsumenter sitter i förarsätet och deras beteende förändras snabbare än någonsin. För att ligga steget före – och fortsätta befinna sig där – i denna digitaliserade värld måste organisationer omvandlas, anpassa sig och fortsätta vara innovativa för att klara av dessa svårförutsägbara marknadsförhållanden och ökade förväntningar hos kunderna.

Genom att sätta människan i första rummet samt engagera kunder och medarbetare och lyssna på dem kan företaget kontinuerligt få ny information och förbereda sig inför det som kommer. Det är det enda sättet att ligga steget före konsumenterna – och konkurrenterna.

Medallia har tagit fram en guide som bland annat behandlar följande områden:

  • Varför den "digitala" kunden har mer kontroll än någonsin
  • Hur engagemang med kunden har blivit en vital del och ett huvudfokus för verksamheter
  • Tricket för att känna marknadens rörelser och hur man bäst förbereder sig och förblir innovativ

Förhandstitt av innehållet:

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics