5 Steps to Improve Speed of Customer Service

More than 60% of consumers across the UK, EU, US, and APAC are trying new brands due to economic pressures, store closings, and changing priorities. With these consumers going online in their search for better and safer ways to transact with businesses, the lines between sales and service are blurring. Companies cannot treat customer service reactively anymore.

Freshworks analyzed 107 million support interactions and it emerged that speed is the most important factor to improve customer satisfaction.

What’s inside:

  • 5 actionable steps your organization can take to improve speed of service
  • Real customer stories of how speed of service has improved CSAT scores
  • Why customer service should be a focal point in your growth strategy
  • Why the speed of service is a key factor in ensuring customer satisfaction

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics