Data Elevates the customer experience

Nya sätt att upptäcka och tillämpa kundinsikter.

Förmågan att leverera exceptionella kundupplevelser är en av de viktigaste framgångsfaktorerna idag. Kombinationen av kundinsikt på individnivå, interaktioner och agilt tillvägagångssätt för att bemöta kunden med rätt budskap i rätt tid i den av kunden valda kanal kan ge stora konkurrensfördelar. Detta innebär mer än att bara göra på samma sätt som tidigare fast i nya kanaler. Det krävs nya tillvägagångssätt.

För att undersöka detta på djupet har Forbes Insights, tillsammans med SAS Institute, genomfört en global undersökning med 357 ledande befattningshavare inom en rad olika branscher och funktioner. Resultatet är en rapport som presenterar svaren och ger värdefulla insikter och tips på hur du och din organisation kan dra nytta av att arbeta mer datadrivet och få kundinsikter att agera på.

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics