Data Elevates the customer experience

Nya sätt att upptäcka och tillämpa kundinsikter.

Förmågan att leverera exceptionella kundupplevelser är en av de viktigaste framgångsfaktorerna idag. Kombinationen av kundinsikt på individnivå, interaktioner och agilt tillvägagångssätt för att bemöta kunden med rätt budskap i rätt tid i den av kunden valda kanal kan ge stora konkurrensfördelar. Detta innebär mer än att bara göra på samma sätt som tidigare fast i nya kanaler. Det krävs nya tillvägagångssätt.

För att undersöka detta på djupet har Forbes Insights, tillsammans med SAS Institute, genomfört en global undersökning med 357 ledande befattningshavare inom en rad olika branscher och funktioner. Resultatet är en rapport som presenterar svaren och ger värdefulla insikter och tips på hur du och din organisation kan dra nytta av att arbeta mer datadrivet och få kundinsikter att agera på.

Maria Green

CRM ansvarig, Preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics