Delivering memorable Customer Experiences across Multiple Channels

The bar for memorable Customer Experiences is high, but it is worth striving for. As competition for achieving high levels of engagement with your customers, regardless of channel, is intensifying, brands need to find ways to utilise all of the data and insight to create meaning, personalised and relevant customer experiences. And they need to be able to do this at scale, in real time, across multiple channels.

 

 Feedback from webinar participants:

"It is always interesting to listen to success stories, and hopefully catch some ideas to my own business".

"Liked the way they did the presentation as an interview".

Tid: 45 min
Språk: ENG

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics