Checklista för dig som ska designa om webbplatsen

Det tar tid och engagemang att designa om en webbplats. Det är inte heller något man gör en gång och sedan är det klart. Nej, det är en pågående process som påverkar er närvaro online i åratal framöver.

Många vill kasta sig in i uppdraget och få det gjort, men det är bäst att börja med att sätta upp mål och ta fram en strategi.

Med den här checklistan får ni en översikt över alla delar ni behöver tänka på när ni vill lyckas med den nya designen.

Checklistan innehåller 7 steg:

• Definition och planering
• Val av Content Management-system (CMS)
• Webbplatsstruktur och genomgång av innehållet
• Visuell design
• Webbplatsutveckling
• Testning
• Lansering och efterföljande analys

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics