Experience, The New Currency for Loyalty

Experience, The New Currency for Loyalty

Learn about the key elements in FrieslandCampina's transformation project and lessons learned (FrieslandCampina is a global nutrition company that wants to provide healthy and sustainable nutrition to all people, at all ages, now and in the future).

Gain exclusive behind-the-scene insights on how to put the consumer at the centre of the activation strategy and pitfalls to aviod in the process.

Watch and learn:

  • How to move from a push and mainly promotional model to a relationship and loyalty model.
    What relational data models that will no longer hold any secrets for you and how to deploy models that support personalization and business impact
  • How to identify the signals on your customers' journeys to interact with them at the right time with the right content in the right channel
  • How to identify success indicators which demonstrate your impact on the business by leveraging figures and business learnings

Language: ENG
Time: 60+ minutes
Air date: May 16th 2023

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics