Experimentering - en kulturell, inte en teknisk, utmaning

Är ni nyfikna på en mer hypotesdriven företagskultur på ditt företag? Följ då med på vår session, vidga era vyer och få nya idéer! Att vara nyfiken, våga ifrågasätta och ständigt testa hypoteser, jobba datadrivet, experimentera (och därmed också våga misslyckas) är kanske några av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas – oavsett vad du vill lyckas med.

Stora bolag kräver betydelsefulla insatser på bred front för att komma vidare digitalt. Med mycket gammalt i bagaget, och samtidigt  med mycket kraft under huven är det både utmanande och spännande.

Tillsammans med representanter från några av sveriges storbolag kommer vi diskutera kring hur förändring är grunden till innovation och hur man kan bygga en hypotesdriven organisation genom bland annat experimentering.  

Vi kommer bland annat prata om:

  • Hur man skapar en kultur där nyfikenhet frodas och där data väger tyngre än åsikter
  • Hur demokratiserad experimentering, där alla anställda kan lansera ett test, kan gå till
  • Vikten av att balansera centralt och lokalt för att kunna bygga skala
  • Hur experimentering leder till tillväxt

Längd: 60 minuter

Språk: Svenska

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics