Framtidens CX 2022

De senaste två åren har resulterat i bestående förändringar i kunders beteenden. Konsumenten har mognat digitalt och interagerar mer och mer online, samtidigt som de fortfarande har behov av personliga interaktioner. Hänger ni som företag och marknadsförare med i utvecklingen?

I denna trendrapport kommer vi att:

• Utforska fem nyckeltrender inom konsument- och affärsbeteende som kommer att definiera 2022
• Förklara hur dessa trender kommer att driva kundlojalitet och stärka medarbetarna för att generera nöjdare kunder
• Visa exempel på företag som anpassat sig för att ligga i framkant

Ladda ner Framtidens CX, en rapport om de största trenderna som kommer att definiera 2022.

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics