Gamification: how to use game mechanics to collect data and increase customer loyalty

"Gamification" involves the use of game mechanics to convey a message. From quizzes, contests and personality tests to more entertaining and interactive formats, gamification serves the objectives of collecting customer data and build audience loyalty through impactful digital experiences.

Download this e-book and discover:

  • How gamification can be used as a tool for acquisition, engagement and loyalty
  • How you can get to know your customers and prospects better through games

If you are looking for ways to leverage gamification as part of your marketing strategy, we’re providing you with all the elements you need to exceed your business objectives.

Språk: ENG

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics