Global Language Guides

Master the mannerisms and cultural expectations of any language!

Languages are the most powerful tools in the world. There are over 7,100 variations of them and each one comes with its own mannerisms, practices and expressions. All of which should be taken into consideration before translating or operating in another language.

After tons of international research, we’ve compiled a collection of guides that will help you be mindful of cultural expectations and differences when talking to customers. Whether you’re translating Arabic, Spanish or Japanese, our practical guides will help you translate effortlessly into 29 of the most spoken languages.

Enter the Language Guides hub now to learn about: 

  • Cultural elements in each language you can’t afford to overlook
  • Types of dialects that you need to be mindful of
  • Best language-specific practices for optimizing machine translation

Download here and learn the golden rules of great customer service!

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics