How Personalized Videos make a Difference in Your Marketing Campaigns

It is well known that a picture is worth a thousand words. So a minute of video is worth more than three million words! Consumers respond positively to well-made and engaging videos. For example 90% of consumers say that video helps them to make purchasing decision - especially personalized and interactive videos that are easy to digest, entertaining, and engaging. Accordingly, companies are becoming more and more aware of the great potential video has as a marketing and communication channel. Previous experiences show impressive returns and much better customer experiences.

Watch the webinar to find out how:

  • DirectLine, Increased their Renewals over 3X and reduced decline of add-ons with 10%
  • Simply Energy, Increased NPS and received a 5/5 Rating
  • Allianz, Increased NPS and got more than 45% downloads of the App straight from the Video

Tid: 45 min
Språk: ENG

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics