How to be Successful with Personalization

It is every marketer’s dream to reach their audience with the right message, on the right channel, at the right time. Yet most of us still struggle to be truly personal and relevant in our communication. The reason for this is that we do not have the right tools and expertise in place, to fully utilize our available data, making it harder for us to create communication that is truly data-driven as opposed to being based on our own biases. 

ONE Prediction comes with a new initiative and 2 cases that prove its functionality. Read this case study to discover: 

  • How DR Koncerthuset increased their conversion rate 5 times. 
  • How a Danish bank got from 18% to 63% positive response.
  • Which offer and content is most relevant.
  • What kind of approach would give the best result.

 Watch this video to learn more about One Prediction:

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics