How to drive loyalty and advocacy with a brand community

We believe that the cornerstone of a strong organic growth model is a brand’s best customers: the ones who truly love your products, are aligned with your values and are eager to share their experience with fellow consumers.

Tomorrow’s leaders will be those who manage to turn these high value customers into their main growth engine, and the secret is to offer differentiating customer experiences that build emotional loyalty.

This white paper explains:

  • Why a brand community platform is the ultimate solution to achieve organic growth through exceptional customer experiences
  • How to drive loyalty by engaging key customers through activities worth sharing and coming back for
  • How to turn key customers into brand ambassadors
  • How brand communities generate value and increase social reach
  • Case studies from KICKS, Monki and more

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics