Interactive marketing campaigns – Improve your customer engagement

Did you know that consumers are twice as likely to engage with a brand if interactive content is used?

Have you ever wondered how to build lasting relationships with your audience?

Are you worried about the upcoming demise of third-party cookies?

In this hybrid event, we've got all the answers you need. Find out how you can improve your customer engagement, whilst collecting their data safely and compliantly. Learn more about the end of third-party cookies and of what toos you need to face the cookieless world.

• Learn how interactive marketing can help you to increase your audience engagement by getting to know your customers better
• Find out more about the upcoming cookieless world and how you can prepare for it
• Discover the tools you need to collect your customers data in a GDPR-compliant way

Time: 45min
Language: English

"Great insights and interactive campaign strategies.Thanks a lot, I really enjoyed it!"

Digital Marketing Manager

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics